Appel til etablering af en parlamentarisk forsamling i FN

Menneskeheden står over for opgaven at sikre fremtidige generationers overlevelse og trivsel samt at sikre bevarelsen af de naturlige forudsætninger for liv på jorden. Vi er overbeviste om, at for at klare store udfordringer som social ulighed, spredning af masseødelæggelsesvåben, terrortruslen og truslen af det globale økosystem, så er det nødvendigt, at alle mennesker står sammen.
For at sikre internationalt samarbejde og styrke FN’s legitimitet og handlemuligheder, skal folk mere effektivt inddrages i FN’s virke og internationale organisationer. De skal have bedre muligheder for at deltage aktivt i FN’s arbejde. Vi anbefaler således en gradvis udvidelse af den demokratiske deltagelse og repræsentation på globalt plan.
Vi opfatter etableringen af en rådgivende parlamentarisk forsamling i FN som et nødvendigt skridt. Gennem en sådan forsamling kan der etableres en afgørende forbindelse mellem FN, FN’s organisationer, regeringer, nationale parlamenter og civilsamfundet, uden at det i første omgang er nødvendigt med en ændring af FN’s Charter.
En sådan forsamling vil ikke blot være en ny institution. Som talerør for borgerne vil forsamlingen være et udtryk for en ændret bevidsthed og forståelse af international politik. Forsamlingen kan blive en politisk katalysator for yderligere udvikling af det internationale system og af international lov. Den vil også kunne bidrage væsentligt til FN’s kapacitet til at realisere sine høje mål og forme globaliseringen positivt.
En parlamentarisk forsamling i FN kan som udgangspunkt være sammensat af nationale parlamentarikere. Gradvist bør den dog forsynes med reel ret til information, deltagelse og kontrol vis-à-vis FN og organisationerne i FN-systemet. I en senere fase vil forsamlingen kunne vælges direkte.
Vi appellerer til FN og medlemslandenes regeringer om at etablere en parlamentarisk forsamling i FN. Vi opfordrer alle organisationer, beslutningstagere og borgere, som er beskæftiget med den internationale fælles interesse, om at støtte denne appel.

Dansk