Apellatsioon Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Parlamentaarassamblee loomiseks

Inimkonna ees on tulevaste põlvkondade püsimise ja heaolu tagamise kohustus, samuti looduslike elu aluste säilitamine Maal. Me oleme veendunud, et toimetulekuks selliste suurte väljakutsetega nagu sotsiaalne ebavõrdsus, massihävitusrelvade kiire levik, terrorismioht või ülemaailmsete ökosüsteemide ohustamine peavad kõik inimesed ühiseid pingutusi rakendama.
Rahvusvahelise koostöö kindlustamiseks, heakskiitmise tagamiseks ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni seaduslikkuse tõhustamiseks ja selle tegevusvõime tugevdamiseks peavad inimesed efektiivsemalt ja otseselt olema kaasatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja selle rahvusvaheliste organisatsioonide tegevustesse. Neile tuleb anda võimalus paremini ÜRO tegevuses osaleda. Seetõttu soovitame me demokraatliku osalemise ja ülemaailmsel tasemel esindatuse järk-järgulist rakendamist.
Me peame Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsultatiivse Parlamentaarassamblee loomist hädavajalikuks sammuks. Sellise assamblee kaudu saab ilma esiteks vajaliku sammuta ÜRO hartat muutmata saavutada otsustava lüli ÜRO, ÜRO süsteemi organisatsioonide, valitsuste, riikide parlamentide ja tsiviilühiskonna vahel.
Selline assamblee ei oleks mitte ainult uus institutsioon – kodanike häälena oleks assamblee rahvusvahelise poliitika muutunud teadlikkuse ja arusaamise manifestiks ja vahendiks. Assamblee võiks muutuda rahvusvahelise süsteemi ja rahvusvahelise õiguse edasise arengu poliitiliseks katalüsaatoriks. See annaks märkim¬isväärse panuse ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni võimele realiseerida oma kõrgeid eesmärke ning globaliseerumist positiivselt vormida.
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Parlamentaarassamblee võiks algselt koosneda riikide parlamentide liikmetest. Samm sammu haaval tuleks sellele anda tegelikke informatsiooni ja osalemise õigusi ning kontrolli ÜRO ja ÜRO süsteemi organisatsioonide suhtes. Hilisemas staadiumis võiks assamblee olla otse valitav.
Me esitame apellatsiooni Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ning selle liikmesriikide valitsustele Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis Parlamentaarassamblee loomiseks. Me kutsume kõiki organisatsioone, otsustajaid ning rahvusvahelise ühise huviga seotud kodanikke üles käesolevat apellatsiooni toetama.

Eesti