Vetoomus Yhdistyneiden Kansakuntien parlamentaarisen yleiskokouksen perustamiseksi

Ihmiskunnan tehtävänä on vaalia elinolosuhteita maapallolla, ja turvata näin tuleville sukupolville lähtökohdat hyvään elämään. Olemme vakuuttuneita siitä, että selviytyäksemme valtavista haasteista, kuten yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, joukkotuhoaseiden nopeasta lisääntymisestä, terrorismin uhasta ja Maan ekosysteemejä uhkaavista vaaroista, meidän kaikkien on osallistuttava yhteisiin ponnistuksiin.
Ihmisten täytyy päästä paremmin ja suoremmin osallisiksi YK:n ja sen kansainvälisten järjestöjen toimintaan kansainvälisen yhteistyön lujittamiseksi, sekä YK:n hyväksyttävyyden, legitimiteetin ja toimintakyvyn lisäämiseksi. Kansalaisten tulee siis voida osallistua YK:n toimintaan entistä enemmän. Suosittelemmekin, että demokraattisen osallistumisen ja maailmanlaajuisen edustuksen käytäntöjä aletaan toteuttaa asteittain.
Pidämme neuvoa-antavan Yhdistyneiden Kansakuntien parlamentaarisen yleiskokouksen perustamista välttämättömänä askeleena. Tällainen kokous toimisi ensiarvoisen tärkeänä linkkinä YK:n, sen ala- ja erityisjärjestöjen, valtioiden hallitusten ja parlamenttien sekä kansalaisten välillä tarvitsematta muuttaa YK:n peruskirjaa ensi vaiheessa.
Kokous ei olisi vain uusi instituutio, vaan kansalaisten äänenä toimiessaan se ilmentäisi uudenlaista, vahvempaa, tapaa tiedostaa ja hahmottaa kansainvälistä politiikkaa ja toimisi muutoksen välineenä. Edustajisto voisi toimillaan vauhdittaa kansainvälisten järjestelmien ja kansainvälisen oikeuden kehitystä. Se voisi myös oleellisesti lisätä YK:n valtaa toteuttaa korkeita päämääriään ja ohjata globalisaatiota myönteiseen suuntaan.
Yhdistyneiden Kansakuntien parlamentaarinen yleiskokous voisi alkuvaiheessa koostua valtioiden omien kansanedustuslaitosten jäsenistä. Kokoukselle tulisi vähitellen suoda todelliset oikeudet saada ja tuottaa tietoa, osallistua ja valvoa toimintaa YK:ssa ja sen organisaatioissa. Myöhemmässä vaiheessa edustajat voitaisiin valita suoralla vaalilla.
Vetoamme Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja sen jäsenvaltioiden hallituksiin YK:n parlamentaarisen yleiskokouksen perustamiseksi. Pyydämme järjestöjä, päättäjiä ja kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneita kansalaisia tukemaan tätä vetoomusta.

Suomi