קריאה להקמתה של אסיפה פרלמנטרית בארגון האומות המאוחדות

האנושות עומדת בפני המשימה של הבטחת הישרדותם ורווחתם של דורות העתיד, וכן של שימור המערכות האקולוגיות התומכות בחיים על פני כדור הארץ. אנו משוכנעים כי על מנת להתמודד עם אתגרים עולמיים כגון הקצנת הפערים החברתיים, הטרור, תפוצת נשק להשמדה המונית או הפגיעה במערכות האקולוגיות העולמיות על כל בני האנוש להיות מעורבים במאמצים המשותפים לפתרונם.

בכדי להגביר את שיתוף הפעולה הבינלאומי, לחזק את הלגיטימיות של ארגון האומות המאוחדות ולהעצים את יכולתו לפעול, יש לאפשר לבני האדם להשתתף ולהשפיע בצורה טובה יותר על ההחלטות המתקבלות במוסדות האו"ם ובארגוניו הבין-לאומיים. יש למצוא דרך להכליל אותם במסגרת של האו"ם ולאפשר להם מעורבות גדולה יותר בפעולותיו. לשם כך, אנו קוראים ליצירה הדרגתית של מנגנוני השתתפות וייצוג דמוקרטיים ברמה העולמית.

אנו רואים בכינונה של אסיפה פרלמנטרית בארגון האומות המאוחדות צעד הכרחי להשגת המטרה הזאת, שניתן ליישמו בשלב הראשון אף מבלי להזדקק לשינוי בנוסח אמנת האו"ם. אסיפה כזו תוכל לתפקד כחוליה מקשרת חיונית בין ארגון האו"ם, הארגונים הקשורים אליו, הממשלות, הפרלמנטים הלאומיים והחברה האזרחית.

בשונה מהאסיפה הכללית ומועצת הביטחון של האו"ם המורכבות מנציגי ממשלות, האסיפה הפלרמנטרית תהווה גוף המשמיע את קולם של האזרחים ברמה הבינלאומית. בעצם קיומה ופעולתה היא גם תבטא וגם תקדם מודעות והבנה מתחדשות של הפוליטיקה הבינלאומית. האסיפה תוכל להפוך לזרז פוליטי להמשך פיתוחם של המערכת הבינלאומית והחוק הבינלאומי, ותתרום בכך באופן מהותי ליכולתו של האו"ם להגשים את מטרותיו הנעלות ולעצב את הגלובליזציה באופן חיובי.

בתחילת דרכה, האסיפה תוכל להיות גוף שבסמכותו רק להביע את דעתו ולייעץ ליתר מוסדות האו"ם, ואולם באופן הדרגתי היא תקבל זכויות משמעויות יותר של גישה למידע, בקרה והשתתפות בקבלת ההחלטות. כמו כן, בעוד שבשלבים הראשונים היא תוכל להיות מורכבת מחברי הפרלמנטים הלאומיים הקיימים, בשלבים מאוחרים יותר חברי האסיפה יוכלו להיבחר ישירות על ידי אזרחי המדינות.

אנו קוראים לארגון האומות המאוחדות ולממשלות של המדינות החברות בו להקים אסיפה פרלמנטרית בארגון האומות המאוחדות. אנו קוראים לכל הארגונים, מקבלי ההחלטות והאזרחים הפועלים למען האינטרס הבינלאומי המשותף להצטרף ולתמוך בקריאה זו.

עברית