Apel pentru înfiinţarea unei Adunări Parlamentare în cadrul Naţiunilor Unite

Omenirea se confruntă cu sarcina de a asigura supravieţuirea si bunăstarea generaţiilor viitoare, precum şi cu prezervarea fundamentelor naturale ale vieţii pe Terra. Noi avem convingerea că, pentru a face faţă provocărilor reprezentate de disparităţile sociale, proliferarea armelor de distrugere în masă, ameninţarea terorismului sau periclitarea ecosistemelor globale, toţi oamenii trebuie să se angajeze în eforturi de colaborare.
Pentru asigurarea cooperării internaţionale, a acceptării şi sporirii legitimităţii Naţiunilor Unite şi pentru a întări capacitatea sa de acţiune, populaţia trebuie să fie inclusă în mod mai eficient şi mai direct în activităţile Naţiunilor Unite şi ale organizaţiilor sale internaţionale. Oamenilor trebuie să le fie facilitată o mai bună participare la activităţile ONU. În consecinţă, recomandăm implementarea graduală a participării şi reprezentării democratice la nivel global.
În concepţia noastră, înfiinţarea unei Adunări Parlamentare consultative în cadrul Naţiunilor Unite este o etapă indispensabilă. Fără ca o schimbare a Cartei ONU să fie necesară în prima etapă, prin înfiinţarea unei astfel de adunări se poate obţine o legatură esenţială între ONU, organizaţiile sistemului ONU, guvernele, parlamentele naţionale si societatea civilă.
O astfel de adunare nu ar fi doar o simplă instituţie nouă; în calitate de voce a cetăţenilor, adu-narea ar fi manifestarea şi promovarea conştientizării şi înţelegerii politicii internaţionale. Adunarea ar putea deveni catalizatorul politic pentru dezvoltarea viitoare a sistemului internaţional şi al dreptului internaţional. Ar putea de asemenea contribui substanţial la capacitatea Naţiunilor Unite de a-şi realiza propriile obiective înalte şi de a modela pozitiv globalizarea.
O Adunare Parlamentară în cadrul Naţiunilor Unite ar putea fi iniţial compusă din parlamentari ai naţiunilor membre. Etapă cu etapă, va trebui să îi fie pus la dispoziţie un set de drepturi autentice de informare, participare şi control în relaţie cu ONU si cu organizaţiile din cadrul ONU. Într-o etapă ulterioară, adunarea ar putea fi aleasă în mod direct.
Facem apel la Naţiunile Unite şi la guvernele statelor sale membre de a înfiinţa o Adunare Parlamentară în cadrul Naţiunilor Unite. Che-măm toate organizaţiile, factorii de decizie şi cetăţenii angajaţi în interesele comune internaţionale să sprijine acest apel.

Română