Poziv za ustanovitev parlamentarne skupščine v okviru Združenih narodov

Pred človeštvom je velika naloga: zagotoviti je treba preživetje in dobrobit prihodnjih generacij ter poleg tega poskrbeti za ohranitev naravnih temeljev življenja na Zemlji. Verjamemo, da moramo vsi ljudje nastopiti skupaj, če naj se uspešno spopademo s problemi, kot so družbena neenakost, razširjanje orožja za množično uničevanje, grožnja terorizma in ogroženost globalnih ekosistemov.
Ljudi je treba učinkovito in neposredno vključiti v dejavnosti Združenih narodov in njihovih mednarodnih organizacij, da bomo lahko zagotovili mednarodno sodelovanje ter sprejemanje in krepitev legitimnosti Združenih narodov in obenem povečali učinkovitost njihovega ukrepanja. Ljudje morajo dobiti možnost za aktivnejše udejstvovanje v dejavnostih ZN. Zato priporočamo postopno uvedbo demokratične udeležbe in zastopanja na globalni ravni.
Trdno verjamemo, da je ustanovitev posvetovalne parlamentarne skupščine v okviru Združenih narodov nujen korak. Prek tovrstne skupščine lahko vzpostavimo kritično povezavo med ZN, organizacijami v sistemu ZN, vladami, nacionalnimi parlamenti in civilno družbo, ne da bi bilo treba pred tem spreminjati Listino Združenih narodov.
Takšna skupščina ne bi bila le še ena institucija - kot glas državljanov bi postala udejanjenje in gonilna sila spremenjenega zavedanja in razumevanja mednarodne politike. Skupščina bi lahko postala politični katalizator za nadaljnji razvoj mednarodnega sistema in mednarodnega prava. Poleg tega bi lahko tudi znatno prispevala k temu, da bodo Združeni narodi laže dosegli svoje odločno zastavljene cilje in skrbeli, da bo globalizacija pozitiven proces.
Parlamentarno skupščino v okviru Združenih narodov bi na prvi stopnji lahko tvorili člani nacionalnih parlamentov. Korak za korakom bi skupščina pridobivala svoje pravice do informacij, udeležbe in nadzora v odnosu do ZN in organizacij v sistemu ZN. Pozneje bi lahko postala možna neposredna izvolitev članov skupščine.
Združene narode in vlade držav članic pozivamo, da ustanovijo Parlamentarno skupščino Združenih narodov. Vse organizacije, odločevalce in državljane, ki imajo interes za mednarodno skupno dobro, vljudno pozivamo, da ta poziv podprejo.

Slovenščina