Birleşmiş Milletler’de Bir Parlementer Topluluk Oluşturma Teklifi

İnsanlık dünya üzerindeki hayatın doğal temellerinin korunmasını sağlama göreviyle karşı karşıya kaldığı gibi, gelecek nesillerin hayatta kalmasını ve refahını sağlamakla da yükümlüdür. Kanımızca, sosyal eşitsizlik, toplu yok etme silahlarının çoğalması, terör tehdidi ya da küresel eko-sistemlerinin tehlike altında oluşu gibi büyük sorunlarla başedebilmek için tüm insanlar iş birliği içerisine girmek zorundadır.
Uluslararası iş birliğini sağlamak, kabul edilirliği korumak, Birleşmiş Milletlerin geçerliliğini artırmak ve harekete geçebilme kapasitesini güçlendirmek için, insanlar Birleşmiş Milletler ve onun uluslararası organizasyonlarının aktiviteleri içerisine daha etkili ve doğrudan dahil edilmelidir. B.M.’nin aktivitelerine daha çok katılmalarına izin verilmelidir. Bu bakımdan, biz küresel bazda aşamalı olarak bir demokratik katılım ve temsil edilme yapılmasını öneriyoruz.
Danışılabilecek bir Birleşmiş Milletler Parlementer Topluluğu oluşturulmasını kaçınılmaz olarak görüyoruz. İlk aşamada B.M. Beyannamesi’nde bir değişiklik gereği olmadan, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler sisteminin uluslararası organizasyonları, hükümetler, ulusal parlamentolar ve sivil toplum arasında çok önemli bir bağ oluşturulması böyle bir topluluğun varlığı ile mümkün olabilir.
Böyle bir topluluk sadece yeni bir kurum olmakla kalmaz; vatandaşların sesi olarak, uluslararası politikanın değişen bilinç ve anlayışını ortaya koyma aracı olur. Topluluk, uluslararası sistem ve uluslararası kanunun daha ileriye gidebilmesi için birleştirici unsur haline gelebilir. Hatta, Birleşmiş Milletler’in yüksek amaçlarını farkedebilme kapasitesine ve küreselleşmenin şekillenmesine büyük ölçüde olumlu katkılarda bulunabilir.
Birleşmiş Milletler Parlementer Topluluğu başlangıçta ulusal parlementerlerden oluşabilir. Adım adım, topluluğa bilgilendirilme, katılım ve Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Sistemi’nin organizasyonlarıyla yüzyüze kontrol esas hakları tanınmalıdır. Sonraki aşamada topluluk doğrudan seçilebilir.
Birleşmiş Milletler ve onun üye ülkelerinin hükümetlerine bir Birleşmiş Milletler Parlementer Topluluğu kurulması için çağırıda bulunuyoruz. Bütün organizasyonları, yetkili kurumları ve uluslararası gündem ile ilgilenen tüm vatadandaşları bu başvuruyu desteklemeye bekliyoruz.

Türkçe