Över 100 japanska lagstiftare kräver en UNPA

17. december 2020

Den japanska parlamentariska gruppen för en världsfederation uppger att mer än 100 ledamöter av det japanska parlamentets två kamrar under de senaste veckorna har skrivit under den internationella appellen för skapandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna. Underskrivarna inkluderar parlamentariker från alla Japans större partier.

Annual meeting of the Japanese Diet Committee for the World Federalist Movement, 12 May 2020. Image source: www.gpaj.org

“Detta bekräftar att en parlamentarisk församling inom FN är en viktig fråga som behöver få plats i diskussionerna om hur en mer effektiv och inkluderande global styrning kan uppnås. Vi kräver att Japans regering tittar närmare på detta förslag”, kommenterade parlamentarikern Seishirō Etō, ordförande för den japanska parlamentariska gruppen för en världsfederation.

Det internationella uppropet rekommenderar att “demokratiskt deltagande och representation på den globala nivån gradvis genomförs” och “anser att upprättandet av en rådgivande parlamentarisk församling inom FN är ett oumbärligt steg”.

En rapport, som presenterades av den japanska kommissionen om global styrning redan i maj 2020, visar på ett brett stöd för detta förslag.

Kommissionens ordförande Sukehiro Hasegawa säger i rapporten att “globala utmaningar som pandemiska infektionssjukdomar, förorening av miljön och klimatförändringar, konflikter och terrorism, växande klyftor mellan rika och fattiga, problem som rör finansiella frågor och energiförsörjning” kan inte “hanteras effektivt av FN-organen som är baserade på statssuveränitetens system.” Det är därför “nödvändigt att omförvandla FN-systemet genom att upprätta en parlamentarisk församling inom FN som ett första steg på väg mot skapandet av ett världsparlament”.

Kommissionens under-kommitté för frågor om parlamentarisk diplomati rekommenderade att enskilda politiker bör verka för att lyfta förslaget om en parlamentarisk församling inom FN, inklusive inom internationella parlamentariska sammanhang.

Stödet från japanska lagstiftare välkomnades varmt av företrädare för den internationella UNPA-kampanjen. “detta initiativ tyder på att Japan skulle kunna spela en ledande roll för att bygga upp stödet för detta förslag”, kommenterade Andreas Bummel, kampanjens generalsekreterare och direktor för Democracy Without Borders.

I en vägvisande resolution som antogs av det japanska parlamentet för femton år sedan beslutades det att Japan bör sträva efter förverkligandet av en världsfederation i syfte att etablera världsfred. Uppfattningen är att en parlamentarisk församling inom FN kan vara ett steg för att nå detta mål.

Top image: Building of the National Diet in Tokyo. Image taken in 2011. Source: Flickr/Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

This post was originally published here