FN vid 75: En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna "viktigare än någonsin"

22. september 2020

Ny studie rekommenderar en parlamentarisk församling inom FN

Med anledning av FN:s generalförsamlings 75:e årliga session som inleddes i New York förra veckan, rekommenderar en studie publicerad av Democracy Without Borders att det upprättas ett nytt parlamentariskt organ inom FN.

Enligt den Berlin-baserade internationella grupp som samordnar kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle detta nya organ bidra till att “främja global samverkan och demokrati” i ett “kritiskt skede”, och tillade att detta nu är "viktigare än någonsin."

Studien säger att ett medborgarvalt globalt parlament skulle stärka medborgarna, civilsamhället och globala institutioner till "att arbeta tillsammans för det globala allmännas bästa."

Dokumentet förklarar att som ett första steg kan FN:s generalförsamling upprätta det nya parlamentariska organet som ett till största del rådgivande organ "utan att FN-stadgan behöver ändras". Dess mandat kan sedan utökas successivt. Detta innebär att det inte skulle behöva något godkännande från Säkerhetsrådet i första skedet. Studien förklarar att församlingens ledamöter initialt skulle kunna utses av politiska grupperingar i nationella eller regionala parlament. Målet skulle emellertid vara direkta val.

“Vi uppmanar diplomater i New York och ledarna i världens huvudstäder att stödja skapandet av en parlamentarisk församling inom FN. FN:s 75-årsjubileum är rätt tidpunkt för detta", sa gruppens direktor, Andreas Bummel, som också leder UNPA-kampanjens sekretariat. 

En UNPA skulle göra FN mer demokratiskt, legitimt och effektivt

I samband med ett event för ett mer demokratiskt FN, som organiserades av universitetet i Padova i Italien, underströk kampanjens medordförande, den arentinske parlamentarikern Fernando Iglesias, vikten av en UNPA för att stärka FN:s legitimitet och på så vis möjliggöra för organisationen att anta en mer relevant roll i hanteringen av globala problem såsom Covid19-pandemin.

Vid en onlinepanel som organiserades som en del av UN75 Global Governance Forum, framförde den sydafrikanska parlamentarikern Nomsa Tarabelle att en UNPA "behöver tänder" och att Covid19-krisen har uppenbarat "hur bristfälligt det nuvarande systemet för global samverkan är" då det saknar transparens och effektivitet.

FN:s oberoende expert för internationell demokrati kommenterade att "denna nya församling är nödvändig för att förbättra Förenta Nationernas och den globala styrningens demokratiska karaktär."

Den internationella kampanjen för en UNPA har sedan 2007 fått stöd från mer än 1500 nuvarande och tidigare valda parlamentariker från mer än 100 länder. Den lanserades under den tidigare FN-generalsekreteraren Boutros Boutros-Ghalis beskydd. Förslaget om att inrätta en UNPA lyftes första gången fram 1949.

Den nya studien är den mest omfattande undersökningen av dess implementering så här långt. Den författades av Maja Brauer, en statsvetare med koppling till Democracy Without Borders, och Andreas Bummel.

I maj 2020 fick förslaget om en "direktvald rådgivande parlamentarisk församling inom FN" stöd i en folkdeklaration,  UN75 People’s Declaration , som tagits fram av det globala civilsamhället under ledning av UN2020-kampanjen med anledning av FN:s 75-årsjubileum.