Civilsamhällesupprop för en "inkluderande global styrning" kräver en parlamentarisk församling inom FN

10. maj 2021

Inför den internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred, 24 april, har en grupp av över 100 civilsamhällesorganisationer lanserat ett gemensamt upprop som kräver att FN och dess medlemsstater genomför tre förslag för att göra världsorganisationen mer "inkluderande och demokratisk". Ett av kraven är att det upprättas en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

Uppropet understryker att denna nya församling skulle göra det möjligt för "valda representanter att inkluderas i FN:s agendasättande och beslutsfattande." Vidare anser uppropet att en UNPA skulle kunna "agera som ett representativt organ och vakthund som kan sammankoppla folket med FN och återspegla en bred variation av globala perspektiv." 

Att förslaget inkluderas i ett gemensamt civilsamhällesupprop innebär ytterligare ett viktigt steg framåt för UNPA-kampanjen. I januari 2021 publicerade FN en rapport som identifierade UNPA som ett av de förslag som oftast nämns bland idéer för en förnyelse av FN.

Bland de organisationer som står bakom uppropet finns bland annat Avaaz, Greenpeace och Open Society Foundations samt nätverk som Coalition for the UN We Need, Forus International, Together 2030 och Together First. Uppropet kom till på initiativ från organisationerna CIVICUS, Democracy International och Democracy Without Borders. Den sistnämnda fungerar också som sekretariat för UNPA-kampanjen. 

De andra två förslag som lyfts av uppropet är skapandet av en mekanism för världsmedborgarinitiativ inom FN samt inrättandet av ett FN-sändebud för civilsamhället.

Toppbilden: FN-flaggan som vajar framför FN:s högkvarter i New York. UN Photo/Evan Schneider

Läs mer
www.wethepeoples.org