Global civil society forum endorses a United Nations Parliamentary Assembly

The Coalition for the UN We Need, an alliance of civil society groups advocating for a stronger UN, has released the outcomes of an international conference, the Global Futures Forum, that was held in New York and online in March this year. The gathering brought together civil society representatives and experts to consider proposals to the UN as the world organization and its member governments are preparing for a series of conferences, the UN Summit on Sustainable Development in 2023, the Summit of the Future in 2024 and on Social Development in 2025. 

The document outlines thirty-three recommendations and next steps across seven thematic fields related to the Sustainable Development Goals, environmental governance, human rights and participation, a global digital compact, the global economic and financial architecture, peace and security as well as innovating the UN and global governance. According to a press release issued by the coalition, the proposals “are driven by five key objectives: a longer-term future orientation, global institutional reform, a whole of society approach, meeting existing commitments, and building trust.”

The section on “UN and global governance innovation” endorses the “We The Peoples” campaign for inclusive global governance and its three proposals: the creation of a UN Parliamentary Assembly, a UN World Citizens’ Initiative and a UN Civil Society Envoy. These suggestions aim at connecting the UN closer to citizens, their elected representatives and civil society, thus creating opportunities for their involvement and enhancing the organization’s accountability. “A stronger UN also requires a more legitimate UN”, the document says. In a next step, like-minded member states should form “a Group of Friends for Inclusive Global Governance” to investigate and move these ideas forward.

On a UN Parliamentary Assembly, the document says that it would give "elected representatives, who reflect a broader political spectrum, a formal voice at the UN. A UNPA can be established by a majority vote of the UNGA as a subsidiary body using Article 22 of the UN Charter. Through portfolio committees and transnational groups set up by its members, the UNPA can conduct public hearings and deliberations and merge their findings in plenary resolutions. A UNPA would act as a voice of the world’s citizens and serve as a catalyst for policies and proposals on further UN and global governance reforms."

The coordinator of the Campaign for a UN Parliamentary Assembly and Executive Director of Democracy Without Borders, Andreas Bummel, who is also co-convenor of the "We The Peoples" campaign, attended the forum and helped facilitate the discussions in the field of "UN and global governance innovation".

Malaysias utrikesminister stöder en parlamentarisk församling inom FN

I en artikel som publicerades fredagen 14 oktober i den malaysiska tidningen Sinar Harian uttryckte landets utrikesminister, Saifuddin bin Abdullah, sitt stöd för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

Utrikesministern delade en engelsk översättning av artikeln på sitt Twitter-konto. I artikeln rapporterar han om sin medverkan vid ett möte som nyligen hölls i New York och som organiserades av Bahá’í International Community, Democracy Without Borders, CIVICUS och Coalition for the UN We Need. Eventet sammanförde företrädare från civilsamhället och FN-ambassadörer för ett utbyte om förslag om hur demokratisk representation och deltagande kan stärkas inom FN. Civilsamhällets representanter underströk att FN:s kommande framtidstoppmöte är ett tillfälle för att göra framsteg inom detta område. 

I sin artikel refererar utrikesministern till sitt inlägg vid mötet där han sa att FN är oförmöget att hantera olika stora utmaningar i dagens värld, bland annat stormakternas agerande, klimatkris och "en orättvis internationell arkitektur".  Vidare betonade han att "Malaysias ståndpunkt är att FN behöver reformeras" och tillade att han skapandet av en UNPA, vilket han sedan även upprepade på Twitter

Med Saifuddins ord har UNPA-förslaget vuxit fram ur "missnöjet hos folket och deras valda representanter, vilka är frånkopplade från och som förnekas att spela en reell roll vid mellanstatliga plattformar och internationella institutioner, till en sådan grad att legitimiteten hos dessa fora ifrågasätts och därmed förlorar effektivitet." 

Han säger fortsättningsvis att syftet med en UNPA är att "minska det demokratiska underskottet genom att involvera folk och ge dem en röst, det vill säga genom deras parlamentsledamöter, i globala beslutsfattande processer.” Vidare skriver utrikesministern att det "tar tid att upprätta en UNPA" men att "världens folk inte kan vänta." Därför föreslår han att processen startar med en "pilot-församling som samlar civilsamhället och parlamentsledamöter i samband med SDG-toppmötet 2023 och framtidstoppmötet 2024." 

Läs mer på Demokrati utan gränsers blogg

Bild: Mr. Dato' Saifuddin bin Abdullah, Malaysias utrikesminister, talar vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve den 26 februari 2019. UN Photo by Violaine Martin/CC BY-NC-ND 2.0

Lawmakers in a joint statement call on UN to consider Parliamentary Assembly, other proposals

In a joint statement published on 26 January 2022, more than 120 parliamentarians from over 40 countries call on the United Nations and its member states to strengthen the world organization’s “democratic and participatory character.”

The document recommends that three proposals should be implemented, among them a UN Parliamentary Assembly, in short UNPA, which includes elected representatives. The other two proposals are a UN World Citizens’ Initiative which enables people to put forward proposals on key issues of global concern and a high-level UN Civil Society Envoy to enable greater participation of civil society representatives.

The statement lends political support to a global campaign of 200 civil society groups rallying for these reform ideas dubbed “We The Peoples” in reference to the opening words of the UN’s Charter. It follows on a report of UN Secretary-General António Guterres titled “Our Common Agenda” which highlighted the need for greater participation and inclusion of various stakeholders in the UN’s work. 

The lawmakers suggest that governments should establish a “Group of Friends for Inclusive Global Governance” that works to advance the three proposals “in collaboration with parliamentarians, civil society and experts” with a view of a “Summit of the Future” which Guterres proposed for 2023.

Democracy Without Borders, Democracy International, and CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation are the organizations leading the “We The Peoples” campaign. They commented that the support of parliamentarians from around the world sends a strong signal that, in the midst of a global pandemic and the climate crisis, global governance urgently requires a democratic transformation in order to bring ordinary citizens closer to the UN and global decision-making.

A separate campaign for a UNPA that has been run by Democracy Without Borders for fifteen years over time was endorsed by more than 1,700 current and former members of parliament, among others. The new statement connects these efforts to a broader program for inclusive global governance and the ongoing UN consultations on the "Our Common Agenda" report.

Civilsamhällesupprop för en "inkluderande global styrning" kräver en parlamentarisk församling inom FN

Inför den internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred, 24 april, har en grupp av över 100 civilsamhällesorganisationer lanserat ett gemensamt upprop som kräver att FN och dess medlemsstater genomför tre förslag för att göra världsorganisationen mer "inkluderande och demokratisk". Ett av kraven är att det upprättas en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

Uppropet understryker att denna nya församling skulle göra det möjligt för "valda representanter att inkluderas i FN:s agendasättande och beslutsfattande." Vidare anser uppropet att en UNPA skulle kunna "agera som ett representativt organ och vakthund som kan sammankoppla folket med FN och återspegla en bred variation av globala perspektiv." 

Att förslaget inkluderas i ett gemensamt civilsamhällesupprop innebär ytterligare ett viktigt steg framåt för UNPA-kampanjen. I januari 2021 publicerade FN en rapport som identifierade UNPA som ett av de förslag som oftast nämns bland idéer för en förnyelse av FN.

Bland de organisationer som står bakom uppropet finns bland annat Avaaz, Greenpeace och Open Society Foundations samt nätverk som Coalition for the UN We Need, Forus International, Together 2030 och Together First. Uppropet kom till på initiativ från organisationerna CIVICUS, Democracy International och Democracy Without Borders. Den sistnämnda fungerar också som sekretariat för UNPA-kampanjen. 

De andra två förslag som lyfts av uppropet är skapandet av en mekanism för världsmedborgarinitiativ inom FN samt inrättandet av ett FN-sändebud för civilsamhället.

Toppbilden: FN-flaggan som vajar framför FN:s högkvarter i New York. UN Photo/Evan Schneider

Läs mer
www.wethepeoples.org

FN-rapport: en parlamentarisk församling inom FN kan fungera som ett "rådgivande medborgarorgan"

Genom en serie globala samråd, så kallade konsultationer, som genomfördes av Förenta Nationerna under 2020 uttryckte medborgare runt om i världen ett överväldigande stöd för internationellt samarbete men pekade också på behovet av att FN förnyar sig och blir mer inkluderande. Processen lanserades med anledning av organisationens 75-årsjubileum (UN75) och är FN:s mest ambitiösa initiativ hittills att samla in synpunkter från den globala allmänheten. Enligt FN deltog mer än 1,5 miljoner människor från 195 länder genom enkätundersökningar och dialoger.

En sammanställning av förslag och slutsatser finns i en 96-sidig rapport som presenterades i januari på FN-kontoret i Genève av Fabrizio Hochschild, generalsekreterarens särskilde rådgivare för uppmärksammandet av FN:s 75-årsjubileum. Rapporten säger att några av de vanligaste och viktigaste idéerna som framförts av de tillfrågade för att förnya FN bland annat inkluderade ett starkare moraliskt ledarskap för FN, att göra FN:s säkerhetsråd mer representativt, en omprövning av permanenta medlemmars vetorätt och sammankallandet av en global mellanstatlig konferens ”för att omformulera viktiga aspekter och mekanismer i den globala styrningen” och förbättra icke-statliga gruppers och intressenters deltagande.

FN-rapporten diskuterar bland annat förslaget om en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) som Democracy Without Borders driver tillsammans med ett brett spektrum av civilsamhällesorganisationer från hela världen. Förslaget fick till exempel stöd i FN:s folkdeklaration som antogs i maj 2020 som en gemensam plattform för det globala civilsamhället. Det lades även fram av civilsamhällesorganisationen CIVICUS vid ett hög-nivå-möte organiserat av FN:s ekonomiska och sociala råd i juli 2020.

Mer specifikt konstaterar UN75-rapporten att "FN kan demokratiseras" genom reformer "såsom att inrätta en parlamentarisk församling inom FN som ett underorgan till generalförsamlingen enligt artikel 22 i stadgan."

I ett avsnitt i rapporten, som beskriver tankar om ett "inkluderande och deltagarbaserat FN-system", står det att en parlamentarisk församling, som representerar folkets röst, "kan upprättas för att fungera som ett rådgivande medborgarorgan under generalförsamlingen".

Democracy Without Borders direktor Andreas Bummel, som också är samordnare för den internationella UNPA-kampanjen, kommenterade att det nu är hög tid för FN och medlemsstaterna att på allvar överväga dessa förslag. ”UN75-konsultationerna bekräftar återigen att medborgarna vill att detta ska göras”, sa han.

Toppbilden: EN kvinna från St. Kitts och Nevis i Karibien håller upp en skylt efter att ha genomfört UN75-enkäten. Image: UN

Över 100 japanska lagstiftare kräver en UNPA

Den japanska parlamentariska gruppen för en världsfederation uppger att mer än 100 ledamöter av det japanska parlamentets två kamrar under de senaste veckorna har skrivit under den internationella appellen för skapandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna. Underskrivarna inkluderar parlamentariker från alla Japans större partier.

Annual meeting of the Japanese Diet Committee for the World Federalist Movement, 12 May 2020. Image source: www.gpaj.org

“Detta bekräftar att en parlamentarisk församling inom FN är en viktig fråga som behöver få plats i diskussionerna om hur en mer effektiv och inkluderande global styrning kan uppnås. Vi kräver att Japans regering tittar närmare på detta förslag”, kommenterade parlamentarikern Seishirō Etō, ordförande för den japanska parlamentariska gruppen för en världsfederation.

Det internationella uppropet rekommenderar att “demokratiskt deltagande och representation på den globala nivån gradvis genomförs” och “anser att upprättandet av en rådgivande parlamentarisk församling inom FN är ett oumbärligt steg”.

En rapport, som presenterades av den japanska kommissionen om global styrning redan i maj 2020, visar på ett brett stöd för detta förslag.

Kommissionens ordförande Sukehiro Hasegawa säger i rapporten att “globala utmaningar som pandemiska infektionssjukdomar, förorening av miljön och klimatförändringar, konflikter och terrorism, växande klyftor mellan rika och fattiga, problem som rör finansiella frågor och energiförsörjning” kan inte “hanteras effektivt av FN-organen som är baserade på statssuveränitetens system.” Det är därför “nödvändigt att omförvandla FN-systemet genom att upprätta en parlamentarisk församling inom FN som ett första steg på väg mot skapandet av ett världsparlament”.

Kommissionens under-kommitté för frågor om parlamentarisk diplomati rekommenderade att enskilda politiker bör verka för att lyfta förslaget om en parlamentarisk församling inom FN, inklusive inom internationella parlamentariska sammanhang.

Stödet från japanska lagstiftare välkomnades varmt av företrädare för den internationella UNPA-kampanjen. “detta initiativ tyder på att Japan skulle kunna spela en ledande roll för att bygga upp stödet för detta förslag”, kommenterade Andreas Bummel, kampanjens generalsekreterare och direktor för Democracy Without Borders.

I en vägvisande resolution som antogs av det japanska parlamentet för femton år sedan beslutades det att Japan bör sträva efter förverkligandet av en världsfederation i syfte att etablera världsfred. Uppfattningen är att en parlamentarisk församling inom FN kan vara ett steg för att nå detta mål.

Top image: Building of the National Diet in Tokyo. Image taken in 2011. Source: Flickr/Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

This post was originally published here

FN vid 75: En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna "viktigare än någonsin"

Ny studie rekommenderar en parlamentarisk församling inom FN

Med anledning av FN:s generalförsamlings 75:e årliga session som inleddes i New York förra veckan, rekommenderar en studie publicerad av Democracy Without Borders att det upprättas ett nytt parlamentariskt organ inom FN.

Enligt den Berlin-baserade internationella grupp som samordnar kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle detta nya organ bidra till att “främja global samverkan och demokrati” i ett “kritiskt skede”, och tillade att detta nu är "viktigare än någonsin."

Studien säger att ett medborgarvalt globalt parlament skulle stärka medborgarna, civilsamhället och globala institutioner till "att arbeta tillsammans för det globala allmännas bästa."

Dokumentet förklarar att som ett första steg kan FN:s generalförsamling upprätta det nya parlamentariska organet som ett till största del rådgivande organ "utan att FN-stadgan behöver ändras". Dess mandat kan sedan utökas successivt. Detta innebär att det inte skulle behöva något godkännande från Säkerhetsrådet i första skedet. Studien förklarar att församlingens ledamöter initialt skulle kunna utses av politiska grupperingar i nationella eller regionala parlament. Målet skulle emellertid vara direkta val.

“Vi uppmanar diplomater i New York och ledarna i världens huvudstäder att stödja skapandet av en parlamentarisk församling inom FN. FN:s 75-årsjubileum är rätt tidpunkt för detta", sa gruppens direktor, Andreas Bummel, som också leder UNPA-kampanjens sekretariat. 

En UNPA skulle göra FN mer demokratiskt, legitimt och effektivt

I samband med ett event för ett mer demokratiskt FN, som organiserades av universitetet i Padova i Italien, underströk kampanjens medordförande, den arentinske parlamentarikern Fernando Iglesias, vikten av en UNPA för att stärka FN:s legitimitet och på så vis möjliggöra för organisationen att anta en mer relevant roll i hanteringen av globala problem såsom Covid19-pandemin.

Vid en onlinepanel som organiserades som en del av UN75 Global Governance Forum, framförde den sydafrikanska parlamentarikern Nomsa Tarabelle att en UNPA "behöver tänder" och att Covid19-krisen har uppenbarat "hur bristfälligt det nuvarande systemet för global samverkan är" då det saknar transparens och effektivitet.

FN:s oberoende expert för internationell demokrati kommenterade att "denna nya församling är nödvändig för att förbättra Förenta Nationernas och den globala styrningens demokratiska karaktär."

Den internationella kampanjen för en UNPA har sedan 2007 fått stöd från mer än 1500 nuvarande och tidigare valda parlamentariker från mer än 100 länder. Den lanserades under den tidigare FN-generalsekreteraren Boutros Boutros-Ghalis beskydd. Förslaget om att inrätta en UNPA lyftes första gången fram 1949.

Den nya studien är den mest omfattande undersökningen av dess implementering så här långt. Den författades av Maja Brauer, en statsvetare med koppling till Democracy Without Borders, och Andreas Bummel.

I maj 2020 fick förslaget om en "direktvald rådgivande parlamentarisk församling inom FN" stöd i en folkdeklaration,  UN75 People’s Declaration , som tagits fram av det globala civilsamhället under ledning av UN2020-kampanjen med anledning av FN:s 75-årsjubileum.

Civil society declarations support a UN Parliamentary Assembly

Manifesto on global democratic governance

As a response to the coronavirus pandemic, a new manifesto launched by the Argentinian civil society organization Democracia Global this week calls for "shared sovereignty, coordination and cooperation at the global level" and a "more federal and democratic political structure able to regulate globalization."

The document is open for endorsements and the website so far lists initial support from around twenty groups as well as sixty individuals, among them five former heads of state or government from Belgium, Croatia, Mali, Mexico and Uruguay.

The signatories of the statement "urgently ask national leaders and inter-national institutions to take lessons from the Coronavirus crisis. Let’s work together to enable a better integrated 21st Century political system, reinforcing regional institutions, reforming the United Nations and making each level of governance more representative and effective; for example, through the creation of a UN Parliamentary Assembly."

Declaration on the UN's 75th anniversary

Another declaration that was drafted by the UN2020 civil society initiative and the London-based campaign Together First was presented at a virtual "people's forum" on 14 May 2020 to the president of the current 74th session of the UN General Assembly, Tijjani Muhammad-Bande from Nigeria.

The 12-page document is intended to serve as input to the intergovernmental consultations on the UN's 75th anniversary and a summit that is currently scheduled to take place in September in New York.

Among other things, the document calls for "a mandated post-2020 follow-up mechanism" to enhance global governance, better funding for the United Nations and enhanced participation of civil society.

The annex lists several further proposals, among them a directly elected UN Parliamentary Assembly that "would promote the well-being of all people and the planet".

Need of a global parliament highlighted at two events

The need of a global parliamentary body was highlighted previously at two virtual events in April, one organized by the Baha’i International Community in collaboration with UN2020 and Together First and another by the Global Challenges Foundation and the Swedish foreign ministry.

Top image: Since 10 March 2020 the UNHQ is closed to the public, due to the Coronavirus outbreak. Image: UN Photo/Mark Garten

International peace conference in South Korea supports a UN Parliamentary Assembly

An outcome message of this year’s PyeongChang Peace Forum from 9-11 February 2020 in South Korea that brought together around 4,000 participants calls on the UN's member states to "consider bold proposals, such as a UN Parliamentary Assembly and the World Citizens Initiative to ensure clear, meaningful and empowered civil society consultation and representation within the UN system."

Panel on UN75 with UN Under Secretary-General Fabrizio Hochschild (left)

The call was made in connection with the UN's 75th anniversary that is being commemorated this year. The message says that "civil society advocates are deeply concerned about a UN system that is under-resourced, under attack, underutilized, and unable to respond adequately to the many challenges facing humanity and the planet."

At a panel discussion in PyeongChang, the UN Secretary-General’s special envoy on the UN75 commemorations, Fabrizio Hochschild, noted that it was "a paradox of our time" that countries were retreating from international collaboration "while it is needed more than ever before."

The proposal of a UN Parliamentary Assembly was raised as a way to give representatives of "We, the Peoples" a stronger voice in UN affairs.

Jeffrey Huffines of the UN2020 and Together First civil society initiatives announced that an NGO Peoples’ Forum will be held in New York on 23 April 2020 in order to discuss joint positions of global civil society.

The Secretary-General of the Campaign for a UN Parliamentary Assembly, Andreas Bummel, recalled that the final declaration of the Millennium NGO Forum twenty years ago already included strong support for a UN body composed of elected representatives. "We know that the current environment at the UN isn't good but at the very least we now need to create strong reference points for a Post-2020 process," he said.

More information

PyeongChang Message for Peace 2020

Campaign for a UN Parliamentary Assembly receives Good Lobby Award

At an award ceremony last Friday in Brussels the Campaign for a UN Parliamentary Assembly (UNPA) received the second prize in the category “non-governmental organizations of the year” in The Good Lobby Awards 2019.

The founder of The Good Lobby Awards, Alberto Alemanno, commented that the UNPA campaign advocates “the sort of democratic innovations the world urgently needs”. The professor of law at the business school HEC Paris added that “unless we democratize globalization, the political system will continue to lag behind our increasingly internationalized societies”.

By now the UNPA campaign has been supported by over 1,600 current and former members of parliament, over 400 civil society groups and networks as well as thousands of individuals from more than 150 countries. Last year, the European Parliament adopted a resolution supporting the proposal.

“This great recognition belongs to all who’ve been involved in our efforts for democratic global governance”, said Andreas Bummel, coordinator of the UNPA campaign. He congratulated the winner of the first prize in the “NGO of the year” category, the European Trade Union, as well as all other winners. All in all, there are nine categories in The Good Lobby Awards.

The second prize for the UNPA campaign was received by Pilar Llorente, an associate of the campaign in Brussels.