Över 100 japanska lagstiftare kräver en UNPA

Den japanska parlamentariska gruppen för en världsfederation uppger att mer än 100 ledamöter av det japanska parlamentets två kamrar under de senaste veckorna har skrivit under den internationella appellen för skapandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna. Underskrivarna inkluderar parlamentariker från alla Japans större partier.

Annual meeting of the Japanese Diet Committee for the World Federalist Movement, 12 May 2020. Image source: www.gpaj.org

“Detta bekräftar att en parlamentarisk församling inom FN är en viktig fråga som behöver få plats i diskussionerna om hur en mer effektiv och inkluderande global styrning kan uppnås. Vi kräver att Japans regering tittar närmare på detta förslag”, kommenterade parlamentarikern Seishirō Etō, ordförande för den japanska parlamentariska gruppen för en världsfederation.

Det internationella uppropet rekommenderar att “demokratiskt deltagande och representation på den globala nivån gradvis genomförs” och “anser att upprättandet av en rådgivande parlamentarisk församling inom FN är ett oumbärligt steg”.

En rapport, som presenterades av den japanska kommissionen om global styrning redan i maj 2020, visar på ett brett stöd för detta förslag.

Kommissionens ordförande Sukehiro Hasegawa säger i rapporten att “globala utmaningar som pandemiska infektionssjukdomar, förorening av miljön och klimatförändringar, konflikter och terrorism, växande klyftor mellan rika och fattiga, problem som rör finansiella frågor och energiförsörjning” kan inte “hanteras effektivt av FN-organen som är baserade på statssuveränitetens system.” Det är därför “nödvändigt att omförvandla FN-systemet genom att upprätta en parlamentarisk församling inom FN som ett första steg på väg mot skapandet av ett världsparlament”.

Kommissionens under-kommitté för frågor om parlamentarisk diplomati rekommenderade att enskilda politiker bör verka för att lyfta förslaget om en parlamentarisk församling inom FN, inklusive inom internationella parlamentariska sammanhang.

Stödet från japanska lagstiftare välkomnades varmt av företrädare för den internationella UNPA-kampanjen. “detta initiativ tyder på att Japan skulle kunna spela en ledande roll för att bygga upp stödet för detta förslag”, kommenterade Andreas Bummel, kampanjens generalsekreterare och direktor för Democracy Without Borders.

I en vägvisande resolution som antogs av det japanska parlamentet för femton år sedan beslutades det att Japan bör sträva efter förverkligandet av en världsfederation i syfte att etablera världsfred. Uppfattningen är att en parlamentarisk församling inom FN kan vara ett steg för att nå detta mål.

Top image: Building of the National Diet in Tokyo. Image taken in 2011. Source: Flickr/Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

This post was originally published here

FN vid 75: En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna "viktigare än någonsin"

Ny studie rekommenderar en parlamentarisk församling inom FN

Med anledning av FN:s generalförsamlings 75:e årliga session som inleddes i New York förra veckan, rekommenderar en studie publicerad av Democracy Without Borders att det upprättas ett nytt parlamentariskt organ inom FN.

Enligt den Berlin-baserade internationella grupp som samordnar kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle detta nya organ bidra till att “främja global samverkan och demokrati” i ett “kritiskt skede”, och tillade att detta nu är "viktigare än någonsin."

Studien säger att ett medborgarvalt globalt parlament skulle stärka medborgarna, civilsamhället och globala institutioner till "att arbeta tillsammans för det globala allmännas bästa."

Dokumentet förklarar att som ett första steg kan FN:s generalförsamling upprätta det nya parlamentariska organet som ett till största del rådgivande organ "utan att FN-stadgan behöver ändras". Dess mandat kan sedan utökas successivt. Detta innebär att det inte skulle behöva något godkännande från Säkerhetsrådet i första skedet. Studien förklarar att församlingens ledamöter initialt skulle kunna utses av politiska grupperingar i nationella eller regionala parlament. Målet skulle emellertid vara direkta val.

“Vi uppmanar diplomater i New York och ledarna i världens huvudstäder att stödja skapandet av en parlamentarisk församling inom FN. FN:s 75-årsjubileum är rätt tidpunkt för detta", sa gruppens direktor, Andreas Bummel, som också leder UNPA-kampanjens sekretariat. 

En UNPA skulle göra FN mer demokratiskt, legitimt och effektivt

I samband med ett event för ett mer demokratiskt FN, som organiserades av universitetet i Padova i Italien, underströk kampanjens medordförande, den arentinske parlamentarikern Fernando Iglesias, vikten av en UNPA för att stärka FN:s legitimitet och på så vis möjliggöra för organisationen att anta en mer relevant roll i hanteringen av globala problem såsom Covid19-pandemin.

Vid en onlinepanel som organiserades som en del av UN75 Global Governance Forum, framförde den sydafrikanska parlamentarikern Nomsa Tarabelle att en UNPA "behöver tänder" och att Covid19-krisen har uppenbarat "hur bristfälligt det nuvarande systemet för global samverkan är" då det saknar transparens och effektivitet.

FN:s oberoende expert för internationell demokrati kommenterade att "denna nya församling är nödvändig för att förbättra Förenta Nationernas och den globala styrningens demokratiska karaktär."

Den internationella kampanjen för en UNPA har sedan 2007 fått stöd från mer än 1500 nuvarande och tidigare valda parlamentariker från mer än 100 länder. Den lanserades under den tidigare FN-generalsekreteraren Boutros Boutros-Ghalis beskydd. Förslaget om att inrätta en UNPA lyftes första gången fram 1949.

Den nya studien är den mest omfattande undersökningen av dess implementering så här långt. Den författades av Maja Brauer, en statsvetare med koppling till Democracy Without Borders, och Andreas Bummel.

I maj 2020 fick förslaget om en "direktvald rådgivande parlamentarisk församling inom FN" stöd i en folkdeklaration,  UN75 People’s Declaration , som tagits fram av det globala civilsamhället under ledning av UN2020-kampanjen med anledning av FN:s 75-årsjubileum.

David Victori Blaya

After this pandemic we cannot afford to lose this once-in-a-lifetime opportunity to organise and demand—as united people—a global parliament based on a universal global constitution capable of taking care of every global challenge in the common good.

Sukehiro Hasegawa

The COVID-19 pandemic demonstrates the need for a UN Parliamentary Assembly that can address human security and other global issues of direct concern to the people around the world more directly than other organs of the United Nations. The existing UN General Assembly and the Security Council represent the executive branch of sovereign states that are primarily concerned with national security and interests. The world needs to transcend the Westphalian system of independent states to a world federation to deal with global issues such as coronavirus pandemic, climate change, arms proliferation and international terrorism by the norms and standards set by its Parliamentary Assembly.

Civil society declarations support a UN Parliamentary Assembly

Manifesto on global democratic governance

As a response to the coronavirus pandemic, a new manifesto launched by the Argentinian civil society organization Democracia Global this week calls for "shared sovereignty, coordination and cooperation at the global level" and a "more federal and democratic political structure able to regulate globalization."

The document is open for endorsements and the website so far lists initial support from around twenty groups as well as sixty individuals, among them five former heads of state or government from Belgium, Croatia, Mali, Mexico and Uruguay.

The signatories of the statement "urgently ask national leaders and inter-national institutions to take lessons from the Coronavirus crisis. Let’s work together to enable a better integrated 21st Century political system, reinforcing regional institutions, reforming the United Nations and making each level of governance more representative and effective; for example, through the creation of a UN Parliamentary Assembly."

Declaration on the UN's 75th anniversary

Another declaration that was drafted by the UN2020 civil society initiative and the London-based campaign Together First was presented at a virtual "people's forum" on 14 May 2020 to the president of the current 74th session of the UN General Assembly, Tijjani Muhammad-Bande from Nigeria.

The 12-page document is intended to serve as input to the intergovernmental consultations on the UN's 75th anniversary and a summit that is currently scheduled to take place in September in New York.

Among other things, the document calls for "a mandated post-2020 follow-up mechanism" to enhance global governance, better funding for the United Nations and enhanced participation of civil society.

The annex lists several further proposals, among them a directly elected UN Parliamentary Assembly that "would promote the well-being of all people and the planet".

Need of a global parliament highlighted at two events

The need of a global parliamentary body was highlighted previously at two virtual events in April, one organized by the Baha’i International Community in collaboration with UN2020 and Together First and another by the Global Challenges Foundation and the Swedish foreign ministry.

Top image: Since 10 March 2020 the UNHQ is closed to the public, due to the Coronavirus outbreak. Image: UN Photo/Mark Garten

International peace conference in South Korea supports a UN Parliamentary Assembly

An outcome message of this year’s PyeongChang Peace Forum from 9-11 February 2020 in South Korea that brought together around 4,000 participants calls on the UN's member states to "consider bold proposals, such as a UN Parliamentary Assembly and the World Citizens Initiative to ensure clear, meaningful and empowered civil society consultation and representation within the UN system."

Panel on UN75 with UN Under Secretary-General Fabrizio Hochschild (left)

The call was made in connection with the UN's 75th anniversary that is being commemorated this year. The message says that "civil society advocates are deeply concerned about a UN system that is under-resourced, under attack, underutilized, and unable to respond adequately to the many challenges facing humanity and the planet."

At a panel discussion in PyeongChang, the UN Secretary-General’s special envoy on the UN75 commemorations, Fabrizio Hochschild, noted that it was "a paradox of our time" that countries were retreating from international collaboration "while it is needed more than ever before."

The proposal of a UN Parliamentary Assembly was raised as a way to give representatives of "We, the Peoples" a stronger voice in UN affairs.

Jeffrey Huffines of the UN2020 and Together First civil society initiatives announced that an NGO Peoples’ Forum will be held in New York on 23 April 2020 in order to discuss joint positions of global civil society.

The Secretary-General of the Campaign for a UN Parliamentary Assembly, Andreas Bummel, recalled that the final declaration of the Millennium NGO Forum twenty years ago already included strong support for a UN body composed of elected representatives. "We know that the current environment at the UN isn't good but at the very least we now need to create strong reference points for a Post-2020 process," he said.

More information

PyeongChang Message for Peace 2020

Campaign for a UN Parliamentary Assembly receives Good Lobby Award

At an award ceremony last Friday in Brussels the Campaign for a UN Parliamentary Assembly (UNPA) received the second prize in the category “non-governmental organizations of the year” in The Good Lobby Awards 2019.

The founder of The Good Lobby Awards, Alberto Alemanno, commented that the UNPA campaign advocates “the sort of democratic innovations the world urgently needs”. The professor of law at the business school HEC Paris added that “unless we democratize globalization, the political system will continue to lag behind our increasingly internationalized societies”.

By now the UNPA campaign has been supported by over 1,600 current and former members of parliament, over 400 civil society groups and networks as well as thousands of individuals from more than 150 countries. Last year, the European Parliament adopted a resolution supporting the proposal.

“This great recognition belongs to all who’ve been involved in our efforts for democratic global governance”, said Andreas Bummel, coordinator of the UNPA campaign. He congratulated the winner of the first prize in the “NGO of the year” category, the European Trade Union, as well as all other winners. All in all, there are nine categories in The Good Lobby Awards.

The second prize for the UNPA campaign was received by Pilar Llorente, an associate of the campaign in Brussels.

Alhagie Mbow

As the world is faced with major transitions and challenges in terms of security, climate change, and food security, among others, parliamentarians as the elected representatives of the citizens find themselves center-stage in pushing for effective solutions. They need to be engaged at all levels. It is natural that this must include the United Nations where key decisions are being made. To make this possible, the creation of a United Nations Parliamentary Assembly is urgently needed.

Lilia Puig

The increasing public problems related to climate change and the economic and political transformations of the 21st century demand more democracy. New worldwide problems demand new institutional solutions. The United Nations needs to recognize that being an exclusive club of governments and involving some representatives of civil society is not enough to connect citizens with the international decision-making system. The political pluralism of the world's societies is not represented at the United Nations. International political decisions have to be informed by all perspectives. Governments have their own self-serving interests and this is especially true for authoritarian and totalitarian regimes. The United Nations need to make a step forward in the quality of plural representation that makes minorities seen and heard. This is the main reason why it is necessary to support the creation of a United Nations Parliamentary Assembly.

Lutfi Sheriff Mohamed

As the world becoming one global village in this information era, the 75th anniversary of the UN is a good moment to revise its work and make institutional changes, in particular to establish a UN Parliamentary Assembly which can serve and represent the global citizens and address the global issues of terrorism and climate change, among others.