Sam Onuigbo

Effekterna av klimatförändringarna är förödande märkbara över hela världen. Som folkets representanter har lagstiftare en avgörande roll att spela för att effektivt bekämpa klimatkrisen. Detta inflytande måste sträcka sig till FN och den globala styrningen. Det är därför jag stöder skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som kan utöva tillsyn och driva på för beslutsamma åtgärder.

Natalie Samarasinghe

Förenta Nationerna är viktigt för alla människor, överallt. Om vi ska hantera globala katastrofala risker - från klimatförändringar till kärnvapen - är vi i desperat behov av ett effektivt FN som är öppet och ansvarigt inför de människor som organisationen ska tjäna. En parlamentarisk församling inom FN skulle vara ett positivt steg i denna riktning. Det skulle sända ett starkt budskap om behovet av att involvera dess intressenter i FN:s arbete och bidra till att öka organisationens legitimitet och effektivitet. FN skapades för oss, ”vi, de förenade nationernas folk”. Det är därför bara rätt att människor runt om i världen ges möjlighet att engagera sig meningsfullt i dess arbete.

Alhagie Mbow

I ett skede då världen står inför stora förändringar och utmaningar när det gäller bland annat säkerhet, klimat och livsmedelssäkerhet, hamnar parlamentariker som medborgarnas valda representanter i centrum för sökandet efter effektiva lösningar. Dessa valda representanter måste engageras på alla nivåer. Det är naturligt att detta även måste inkludera FN, där viktiga beslut fattas. För att göra detta möjligt är det brådskande att skapa en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna.

Sukehiro Hasegawa

COVID-19-pandemin visar behovet av en parlamentarisk församling inom FN som mer direkt än andra FN-organ kan ta itu med mänsklig säkerhet och andra globala frågor som berör människor runt om i världen. Befintliga organ som FN:s generalförsamling och säkerhetsråd representerar den exekutiva grenen av suveräna stater som i första hand är upptagna av nationell säkerhet och nationella intressen. Världen behöver överskrida det westfaliska systemet av oberoende stater och övergå till ett världsförbund för att kunna hantera globala frågor som coronapandemin, klimatförändringar, vapenspridning och internationell terrorism enligt de normer och standarder som fastställs av en parlamentarisk församling.

David Victori Blaya

Efter denna pandemi har vi inte råd att förlora det unika tillfället att organisera oss och kräva - som enade människor - ett globalt parlament baserat på en universell global konstitution som kan ta itu med varje global utmaning för det allmännas bästa.

Sofia Ledarp

Förenta Nationerna behöver bli starkare för att värna om mänskliga rättigheter och planetens överlevnad. Då behöver människor världen över, inte bara stater, få ett direkt inflytande. Det kan vi få genom ett FN-parlament.

Annelie Börjesson

Svenska FN-förbundet står bakom förslaget om upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. Ett FN-parlament skulle kunna stärka den folkliga förankringen och bidra till en demokratisering av FN.

Cecilia Wikström

En parlamentarisk församling inom FN skulle ge demokratisk förankring och samtidigt bidra till nya perspektiv på morgondagens utmaningar.

Federica Mogherini

I mötet med den eknomiska och finansiella globaliseringen, de ökande obalanserna i fördelningarna av rikedomar, eller assymetriska hot mot den internationella säkerheten, räcker det ofta inte längre med det svar som ges genom samarbete mellan nationalstater. Det finns ett ökat akut behov av att politiska institutioner och verktyg för deltagande och demokrati också genomgår en globaliseringsprocess. Därför stöder jag upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN.

Isabella Lövin

Vi får inte vara tysta när haven dör på grund av att kortsiktiga nationella intressen omöjliggör effektiva globala regleringar. Genom en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna skulle det kunna etableras en plattform som äntligen kan göra mänsklighetens röst hörd till stöd för globala intressen och för hållbart liv på jorden.