Är det nödvändigt med ett godkännande från FN:s säkerhetsråd och dess permanenta medlemmar för att kunna upprätta en UNPA? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Är det nödvändigt med ett godkännande från FN:s säkerhetsråd och dess permanenta medlemmar för att kunna upprätta en UNPA?

Ett godkännande från FN:s säkerhetsråd och dess permanenta medlemmar skulle endast vara nödvändigt om en UNPA upprättas genom en förändring av FN-stadgan. Om UNPA:n upprättas som ett underorgan till Generalförsamlingen i enlighet med artikel 22, eller genom ett internationellt mellanstatligt fördrag, skulle ingen ändring av FN-stadgan behövas.