Är en ändring av FN-stadgan nödvändig för att kunna upprätta en UNPA? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Är en ändring av FN-stadgan nödvändig för att kunna upprätta en UNPA?

Det är möjligt att upprätta en UNPA utan att göra ändringar i FN-stadgan. Om den parlamentariska församlingen upprättas som ett underorgan till Generalförsamlingen i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan, eller genom ett nytt mellanstatligt fördrag, skulle inte en förändring av stadgan vara nödvändig.