Är upprättandet av en parlamentarisk församling förenligt med FN:s karaktär som mellanstatlig organisation? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Är upprättandet av en parlamentarisk församling förenligt med FN:s karaktär som mellanstatlig organisation?

Upprättandet av en UNPA skulle i sig inte ändra FN:s väsen som mellanstatlig organisation. Däremot syftar en UNPA i förlängningen till att underlätta för en mer omfattande demokratisering av de internationella institutionerna och FN-systemet. Genom att en UNPA representerar medborgare snarare än stater innebär inrättandet en viss förskjutning av tyngdpunkten i FN-systemet från stater till medborgare. Medlemsstaterna skulle dock fortfarande finnas representerade i generalförsamlingen.