Hur kan en parlamentarisk församling bidra till att FN:s byråkrati blir mer effektiv och transparent? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur kan en parlamentarisk församling bidra till att FN:s byråkrati blir mer effektiv och transparent?

En UNPA skulle kunna utöva en oberoende demokratisk tillsyn om den utrustas med ett antal rättigheter, till exempel att ta del av information och att kalla FN-tjänstemän till utfrågningar. Församlingen skulle exempelvis i samarbete med FN:s internrevision (Office of Internal Oversight Services) kunna upprätta utredningskommittéer som kunde utföra parlamentariska utredningar för att följa upp och hantera anklagelser som rör mutor, korruption och pengaslöseri inom FN-systemet.