Hur kan en UNPA finansieras? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur kan en UNPA finansieras?

Förenta Nationerna och dess olika program och organ finansieras genom en kombination av fastslagna bidrag och/eller frivilliga gåvor. Om den parlamentariska församlingen upprättas som ett underorgan till generalförsamlingen skulle den troligtvis finansieras genom FN:s reguljära budget. Budgeten skulle därmed behöva expandera. Men även andra finansieringsvägar bör övervägas, såsom frivilliga bidrag från medlemsstaterna. Dessutom skulle det kunna upprättas en fond som hade befogenhet att ta emot bidrag från andra givare inom ramen för tydligt definierade ramar.