Hur kan medborgare från stater utan demokratiska val representeras? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur kan medborgare från stater utan demokratiska val representeras?

Det kommer vara mycket svårt att åstadkomma en demokratisk representation i UNPA:n av medborgare från stater som saknar en rimlig nivå av fria och rättvisa val. Sådana länder bör emellertid tillåtas representation så länge delegaterna åtminstone väljs ur konstituionella nationella parlament, inklusive från oppositionsgrupperingar. Ett urval som görs av regeringar skulle behöva förbjudas, och regler som gör det möjligt för församlingen att bedöma sina egna ledamöters oberoende bör övervägas.