Hur skulle vanliga medborgare kunna spela en roll i församlingens aktiviteter? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur skulle vanliga medborgare kunna spela en roll i församlingens aktiviteter?

Till skillnad från fallet med de nuvarande ambassadörerna i de olika FN-organen, så skulle världens medborgare kunna lobba direkt gentemot de delegater i församlingen som representerar dem eller deras frågor. I de länder som utvecklar system för direktval av församlingens delegater skulle medborgarna på olika sätt kunna ta del i valrörelsen.