Hur många delegater skulle en UNPA bestå av? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur många delegater skulle en UNPA bestå av?

En UNPA:s storlek bör efterstäva en optimal balans mellan representativitet och effektivitet. Ju mindre församlingen är, desto mer effektiv skulle den kunna vara, men desto mindre representativ och demokratisk skulle den samtidigt vara. En storlek i balans mellan effektivitet och representativitet kunde uppskattningsvis ligga mellan 700 och 900 ledamöter. Den storleken baserar sig de flesta modeller för mandatfördelning på. I jämförelse har Europaparlamentet 736 ledamöter och Indiens nationella parlament har 802 ledamöter.