Hur många platser skulle länderna X, Y och Z få? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur många platser skulle länderna X, Y och Z få?

Den exakta platsfördelningen skulle bestämmas genom internationella förhandlingar. Det är således spekulativt att säga hur många platser som skulle tillfalla ett visst land. Det ska dock påpekas att platserna inte skulle kontrolleras av regeringar utan av individuella oberoende delegater. I publikationen En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna (2020) kan du ta del av olika tänkbara modeller för platsfördelning. Enligt dessa modeller skulle Sverige få 3 platser i en UNPA. Du kan ladda ner boken här.