Hur skulle civilsamhället kunna gynnas av en UNPA? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur skulle civilsamhället kunna gynnas av en UNPA?

En parlamentarisk församling borde erbjuda effektiva och innovativa verktyg för att inkludera civilsamhällets aktörer i sitt arbete. Detta skulle exempelvis kunna göras genom offentliga hearings med församlingens utskott eller genom att tillfälligt upptas i utskott (kooptation) som rådgivande ledamöter utan rösträtt. Dessutom skulle civilsamhällets aktörer kunna engagera sig med församlingens delegater individuellt. Dessa möjligheter skulle komplettera redan existerande former av deltagande i FN-systemet.