Hur skulle det vara möjligt att stärka delegaternas oberoende från sina regeringar? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur skulle det vara möjligt att stärka delegaternas oberoende från sina regeringar?

Även om delegater från auktoritära regimer i viss utsträckning kan komma att agera enligt instruktioner från nationella regeringar, så skulle tillämpning av hemlig röstning, placering arrangerad i enlighet med politisk gruppering och andra ramverk i procedurerna minimera icke-demokratiska regimers inflytande över delegaternas oberoende. Exempelvis skulle en UNPA:s stadgar kunna förbjuda regeringar att spåra de individuella delegaternas röstningsbeteende eller att godtyckligt återkalla delegater under deras mandatperiod.