Hur skulle en UNPA bidra till fred? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur skulle en UNPA bidra till fred?

Eftersom en UNPA:s ledamöter enkelt skulle kunna gruppera sig utifrån gemensamma politiska övertygelser istället för utifrån nationellt ursprung, så skulle en tvärnationell dialog och ett fredligt internationellt samarbete stärkas. Delegater med gemensamma politiska preferenser skulle kunna samarbeta över gränser. Jämfört med politiskt tillsatta personer så skulle ledamöterna vara friare att balansera nationella prioriteringar mot gränsöverskridande intressen. På längre sikt, i samband med att UNPA:n utvecklas till ett världsparlament och FN-stadgan revideras kan en global rättsordning etableras som möjliggör nedrustning, fred och gemensam mänsklig säkerhet.