Hur skulle en UNPA kunna bidra till att ge minoriteter och ursprungsfolk en röst? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur skulle en UNPA kunna bidra till att ge minoriteter och ursprungsfolk en röst?

Representanter från ursprungsfolk och minoriteter skulle kunna väljas som delegater till en parlamentarisk församling genom den reguljära valproceduren. Dessutom skulle ett visst antal platser som fylls genom ett särskilt förfarande kunna reserveras för ursprungsfolk och minoriteter. Dessutom skulle församlingen kunna upprätta utskott med särskilt ansvar för frågor som rör ursprungsfolk och minoriteter, och som skulle kunna bidra till att skapa större uppmärksamhet för dessa frågor i offentligheten.