Hur skulle en UNPA kunna upprättas? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur skulle en UNPA kunna upprättas?

En UNPA skulle kunnas upprättas som ett underorgan genom ett beslut i Generalförsamlingen i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan. Alternativt skulle den kunna upprättas genom ett nytt internationellt fördrag och en påföljande överenskommelse om dess relation till FN-systemet. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att församlingen skrevs in direkt genom en förändring av FN-stadgan och som en del av en omfattande reform av FN-systemet.