Hur skulle platserna i en UNPA fördelas? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur skulle platserna i en UNPA fördelas?

Den exakta fördelningen av platser i en parlamentarisk församling skulle vara en fråga för internationella förhandlingar. Till skillnad från hur sammansättningen i Generalförsamlingen ser ut skulle ett viktigt kännetecken för en UNPA vara att antalet delegater som väljs från medlemsstaterna graderas, med befolkningsstorlek som ett avgörande kriterium. Men för att uppnå en balans mellan principen om demokratisk representation ("en människa, en röst") å den ena sidan och principen om staternas likställdhet ("en stat, en röst") å den andra, kan degressiv proportionalitet tillämpas, i likhet med den amerikanska kongressen eller Europaparlamentet. Detta innebär att det skulle komma förhållandevis fler delegater per capita från små stater jämfört med större stater. I denna publikation kan du läsa mer om degressiv proportionalitet och ta del av olika möjliga modeller för platsfördelning.