Hur väljs delegaterna? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur väljs delegaterna?

Den parlamentariska församlingens medlemsstater borde själva kunna avgöra om deras delegater skulle väljas direkt eller indirekt genom sina nationella parlament. I det senare fallet skulle utvalet av delegater så nära som möjligt återspegla den rådande politiska spännvidden inom respektive parlament. Dessutom skulle delegater från regionala parlament och parlamentariska församlingar kunna komplettera de nationella delegaterna. Från en del håll har även möjligheten att inkludera representanter från städer och lokala myndigheter lyfts fram. På längre sikt bör alla delegater väljas direkt av världens medborgare.