I vilken utsträckning skulle befolkningsrika länder som Indien och Kina kunna dominera församlingen genom sina andelar av platserna? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

I vilken utsträckning skulle befolkningsrika länder som Indien och Kina kunna dominera församlingen genom sina andelar av platserna?

Om platserna i en UNPA fördelades i direkt proportion till befolkningsstorlek skulle uppskattningsvis 20% tillfalla de kinesiska medborgarnas delegater och 17% de som representerar Indiens medborgare. De 128 stater med minst befolkningsstorlek skulle vara representerade av ungefär 8% av delegaterna. En direkt proportionerlig platsfördelning skulle således kunna marginalisera en stor majoritet länder och anses därför inte vara demokratiskt rimligt. Istället rekommenderar vi en graderad platsfördelning i enlighet med principen om degressiv proportionalitet, där mindre länder har en något större representation i förhållande till sin befolkningsstorlek. Enligt föreslagna modeller av detta slag skulle kinesiska delegater ha en andel av platserna som ligger mellan 3 och 10 procent och indiska delegater mellan 2.8 och 9 procent. Det ska dock påpekas att delegaterna i slutändan skulle rösta individuellt och inte i nationella block.