Om tanken är att representanter från alla medlemsstater ska få plats i en UNPA, vilket inflytande skulle i så fall icke-demokratiska stater få? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Om tanken är att representanter från alla medlemsstater ska få plats i en UNPA, vilket inflytande skulle i så fall icke-demokratiska stater få?

Enligt olika föreslagna modeller för platsfördelning i en UNPA skulle en majoritet av församlingens delegater komma från demokratiska stater. Församlingens demokratiska karaktär skulle därmed kunna säkras. Dessa beräkningar bygger på rapporter om demokratins tillstånd i världen, som tillhandahållits av analytiker på Freedom House m.fl. de senaste åren.