Vad är en parlamentarisk församling? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vad är en parlamentarisk församling?

I en parlamentarisk församling, eller parlamentarikerförsamling, sammanträder valda representanter. Till skillnad från ett fullt utvecklat parlament är en parlamentarisk församling i regel ingen lagstiftande församling. En parlamentarisk församling är oftast ett organ inom en internationell organisation som annars utgörs endast av de nationella regeringarnas och de styrande partiernas representanter. I en parlamentarisk församling däremot representeras också partier som inte är i regeringsställning. Europarådets parlamentariska församling (PACE) är den äldsta av detta slag.