Vad är skillnaden mellan den föreslagna UNPA och ett världsparlament? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vad är skillnaden mellan den föreslagna UNPA och ett världsparlament?

Den föreslagna parlamentariska församlingen skulle initialt framför allt ha rådgivande och granskande funktion gentemot FN och FN-systemets organisationer. Till en början skulle församlingen sannolikt utgöras av ledamöter från nationella och regionala parlament. Ett världsparlament anses däremot vara ett organ som kan stifta globalt bindande lagar och vars ledamöter väljs direkt. Den parlamentariska församlingen kan vara ett första steg på väg mot det långsiktiga målet att skapa ett världsparlament.