Vad är skillnaden mellan FN:s generalförsamling och den föreslagna parlamentariska församlingen? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vad är skillnaden mellan FN:s generalförsamling och den föreslagna parlamentariska församlingen?

FN:s generalförsamling är i enlighet med FN-stadgan ett av organisationens huvudorgan, där medlemsstaternas regeringar är representerade med en röst var. Den föreslagna parlamentariska församlingen skulle vara en nytt underorgan, ett organ som skulle representera världens folk och där fördelningen av platser skulle vara graderad. Ledamöter från nationella oppositionsgrupper skulle vara representerade i en UNPA, vilket skulle reflektera ett bredare politiskt spektrum.