Vad skulle syftet med en UNPA vara? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vad skulle syftet med en UNPA vara?

Syftet med en UNPA är att ge världens medborgare, inte bara stater, en röst i politiska förhandlingar och beslutsfattande på global nivå. Redan från början kan en UNPA utöva en oberoende tillsyn över FN:s verksamhet, byråkrati och budget. Genom sin mer direkta relation till medborgarna har UNPA:n samtidigt potential att bli ett legitimt globalt forum som kan stärka och samordna ansträngningar för demokratisering både nationellt och bortom nationalstatens gränser.