Var skulle en UNPA sammanträda? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Var skulle en UNPA sammanträda?

Plenumsammanträden och utskottsmöten skulle kunna hållas i lokalerna för den parlamentariska församlingens huvudsäte, eller alternativt på olika platser runt om i världen. Internationellt skiftande mötesplatser är eftersträvansvärt åtminstone vad det gäller de specialiserade utskotten. Detta skulle bidra till att föra församlingens arbete närmare världens folk.