Var skulle en UNPA:s högkvarter och administrativa säte placeras? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Var skulle en UNPA:s högkvarter och administrativa säte placeras?

Var den parlamentariska församlingen skulle ha sitt huvudsäte skulle beslutas genom mellanstatliga förhandlingar i samband med församlingens upprättande och skulle kunna bero på om något värdland ville erbjuda passande förutsättningar. Det kunde vara praktiskt att välja en placering där FN har administrativa sekretariat, som New York eller Geneve. Om en regering erbjuder en alternativ passande plats så skulle det kunna vara ett viktigt incitament för en annan placering.