Vilka frågor skulle en UNPA hantera? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vilka frågor skulle en UNPA hantera?

De frågor som en UNPA skulle ha i uppgift att hantera bör motsvara Generalförsamlingens ansvarsområde. I enlighet med artikel 10 i FN-stadgan skulle således en UNPA kunna “dryfta varje fråga eller angelägenhet, som faller inom ramen för denna stadga eller hänför sig till befogenheter och uppgifter tillkommande något av de organ, som avses i denna.”