Vilka maktbefogenheter skulle en UNPA kunna utrustas med? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vilka maktbefogenheter skulle en UNPA kunna utrustas med?

En UNPA skulle i princip kunna utrustas med samma rättigheter och befogenheter som Generalförsamlingen. Om det sker en ändring av FN-stadgan skulle den parlamentariska församlingens funktioner och befogenheter kunna utökas. Initialt kunde församlingen framför allt ha en rådgivande roll men den kunde över tiden utvecklas till att inkludera även verklig rätt till information, deltagande och granskning med ambition att utvecklas till ett huvudorgan som kompletterar FN:s generalförsamling.