Vilken relation skulle en UNPA ha till Säkerhetsrådet och till Generalförsamlingen? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vilken relation skulle en UNPA ha till Säkerhetsrådet och till Generalförsamlingen?

En UNPA skulle som rådgivande organ komplettera FN:s säkerhetsråd och generalförsamling. Församlingen skulle exempelvis kunna ge rekommendationer till Generalförsamlingen och till Säkerhetsrådet för vidare övervägande. I takt med att församlingen ökar i legitimitet och vinner tillit hos det internationella samfundet så skulle den kunna utvecklas och inkluderas i Generalförsamlingens beslutsfattande, till exempel när det gäller FN:s budget eller valet av FN:s generalsekreterare. Som en del av en omfattande FN-reform skulle på längre sikt FN:s gene-ralförsamling (UNGA) och FN:s parlamentariska församling (UNPA) kunna bilda två kamrar i ett världsparlament.