Vilken relation skulle en UNPA ha till Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO)? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vilken relation skulle en UNPA ha till Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO)?

Över tid skulle den parlamentariska församlingen kunna utrustas med rådgivande funktioner och befogenheter även gentemot Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO). Detta skulle innebära ett viktigt bidrag till att göra den globala styrningen mer sammanhängande och systematisk. I ett senare skede skulle en UNPA kunna ges befogenhet att delta och utöva tillsyn. Eftersom Världsbanksgruppen, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO) är juridiskt oberoende skulle den parlamentariska församlingens befogenheter behöva skrivas in genom ömsesidiga överenskommelser eller genom stadgeändringar hos dessa organisationer.