Vilken roll skulle en UNPA kunna spela för klimatpolitiken? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vilken roll skulle en UNPA kunna spela för klimatpolitiken?

Jämfört med FN:s nuvarande mellanstatliga organ och konferenser skulle det finnas en annan politisk dynamik i en UNPA. Ledamöterna skulle huvudsakligen vara oberoende. Många skulle höra till nationella oppositionsgrupper och de skulle gruppera sig i tvärnationella politiska grupper. En sådan församling och dess ledamöter skulle således ha en starkare position att utveckla gemensamma globala eller multilaterala lösningar och de skulle kunna ta mindre hänsyn till nationella särintressen. Delegaterna skulle ha större legitimitet att företräda sina väljares ekonomiska frågeställningar när det gäller åtgärder mot klimatförändringar. Till och med som ett rådgivande organ kan sådana rekommendationer och förslag från församlingen ha betydande moralisk vikt och pressa nationella regeringar att anta globalt hållbara lösningar. På längre sikt, om UNPA:n utvecklas till ett världsparlament blir det möjligt att fatta bindande beslut på global nivå för att bekämpa klimatförändringar.