Vilket värde skulle en parlamentarisk församling tillföra FN-systemet? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vilket värde skulle en parlamentarisk församling tillföra FN-systemet?

Den parlamentariska församlingens ledamöter skulle gruppera sig efter partitillhörighet och politisk inriktning och inte efter nationalitet. En mer sofistikerad global politik skulle växa fram och utvecklas. FN-parlamentariker skulle inte behöva ta lika stor hänsyn till diplomatiska förbindelser utan skulle i högre utsträckning kunna företräda hela mänsklighetens intresse. Som folkets oberoende representanter skulle de kunna bidra till en bättre insyn i och översikt över FN:s aktiviteter.