Meetings

Röster

Förenta Nationernas beslutsfattande organ behöver återspegla 2000-talets verklighet, särskilt det globala syds frammarsch och demografiska förändringar. En parlamentarisk församling inom FN kommer vara ett sätt att säkerställa ett inkluderande system för global styrning och demokratisk representation av världsmedborgarna.

Mer

Kandeh Yumkella, Parlamentarisk ledare för den nationella storkoalitionen i Sierra Leones parlament. Tidigare FN-undergeneralsekreterare och tidigare generaldirektör för FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO), 2019

Vi vädjar till Förenta Nationerna och medlemsstaternas regeringar att upprätta en parlamentarisk församling inom FN

Stöd kampanjen