Meetings

Röster

Förenta Nationerna behöver bli starkare för att värna om mänskliga rättigheter och planetens överlevnad. Då behöver människor världen över, inte bara stater, få ett direkt inflytande. Det kan vi få genom ett FN-parlament.

Sofia Ledarp, Skådespelare

Vi vädjar till Förenta Nationerna och medlemsstaternas regeringar att upprätta en parlamentarisk församling inom FN

Stöd kampanjen