UNPA och IPU

2022

Denna studie undersöker förhållandet mellan den Interparlamentariska unionen (IPU) och den föreslagna parlamentariska församlingen inom FN (UNPA). Den anger huvuddragen hos dessa två organ och ger en bedömning av deras likheter och skillnader med särskild hänsyn till IPU:s pågående samarbete med FN och dess förmåga att ta itu med FN:s demokratiska underskott.

Läs mer och ladda ner publikationen här