Ja, vår organisation stöder kampanjen

Läs kampanjens appell för en parlamentarisk församling inom FN här.

Använd detta formulär om du vill skriva under som individ.