Vanliga frågor och svar

För en mer ingående genomgång av förslaget om en UNPA, se vår publikation En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna (2020).