Om kampanjen

Kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN är ett globalt nätverk som förespråkar världsmedborgarnas demokratiska representation i FN och i den globala styrningens institutioner. Kampanjen stöds bland annat av parlamentariker och tjänstemän, representanter från civilsamhällets organisationer, forskare samt dedikerade medborgare.

Kampanjens mandat vilar på den internationella appellen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN som offentliggjordes 2007 och på efterföljande deklarationer. Fem internationella möten om en UNPA har hållits så här långt.

Kampanjens internationella agerande och strategi samordnas av ett sekretariat som inhyses av Democracy Without Borders

Kampanjens övergripande mål är att mobilisera stöd från regeringar för upprättandet av en UNPA. Parallellt med försök att mobilisera regeringar söker kampanjen parlamentariskt stöd för förslaget.

Kampanjen verkar för att bredda och stärka stödet för en UNPA inom civilsamhällets alla områden och för att skapa en större medvetenhet bland allmänheten om behovet av en UNPA som ett svar på den globala styrningens demokratiska underskott.

Läs mer

Budskap från Dr. Boutros-Ghali, tidigare generalsekreterare för FN, till kampanjens supportrar

Historik & milstenar