Deklarationer

Kampanjens mandat är baserat på den internationella appellen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN, som publicerades 2007, och på följande deklarationer. 

Appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN2007
Slutsatser kring UNPA-kampanjens policy2007
Upprättandet av en UNPA och den Interparlamentariska unionen2008
Upprop för global demokratisk kontroll av internationella finansiella och ekonomiska institutioner2009
Förklaring i Buenos Aires2010
Förklaring i Bryssel: På väg mot en demokratisk och rättvis internationell ordning2013
Upprop till handling för skapandet av en UNPA2018