Så kan du stödja kampanjen

buenosaires

Ladda ner kampanjens agera-handbok för att lära dig mer om vad du kan göra för att stödja arbetet för en parlamentarisk församling inom FN!

Bygg upp stödet

Skriv under kampanjen. Använd detta onlineformulär för att lägga till ditt namn till den växande listan över internationella supporters. Be människor som du kommer i kontakt med - t.ex. familj, vänner och kollegor - att också skriva under. Skicka dem länken till onlineformuläret så att de enkelt kan ge sitt stöd.

Kontakta dina valda företrädare. Företrädare från den valkrets där du röstar bör bry sig om dina synpunkter. Be dina lokala riksdagsledamöter att skriva under kampanjens appell. Här är ett formulär som du kan skriva ut. Att få med valda företrädare på tåget är en nyckel till det politiska stöd som kampanjen behöver.

Är du medlem i ett politiskt parti eller i en civilsamhällesorganisation? Presentera kampanjens appell och be din organisations styrelse eller årsmöte att ge sitt formella stöd. När detta har uppnåtts kan din organisation registrera sitt stöd via detta onlineformulär.

Skapa publicitet

Sprid budskapet på sociala medier. Följ kampanjen på Facebook och Twitter. Hjälp oss att bli uppmärksammade genom att dela våra inlägg och använda våra hastags. Försök att nå ut till människor i dina nätverk.

  • #WorldParliament sounds utopian? @unpacampaign has ideas for pragmatic steps to get there: a parliamentary assembly @UN #UNParliament
  • Our world is in chaos. We need a #WorldParliament. A #UNParliament could be a first step. Join me in supporting the @unpacampaign
  • Let’s not just try to heal the symptoms; let’s also fix the root causes! We need a #WorldParliament. Join the @unpacampaign #UNParliament
  • The UNPA Campaign proposes pragmatic and realistic steps toward the goal of a world parliament. Join me in supporting the cause by signing the appeal!
  • Climate change, refugee crises, financial collapse, extreme poverty –we need global solutions to global problems! Support the establishment of a world parliament. Support the UNPA Campaign.
  • You think we are all equal? Why don’t we have an equal voice then? We need a world parliament to realize this dream. That’s why I support the UNPA Campaign.

Skriv om kampanjen. Skriv t.ex. på din blogg, i din lokaltidning eller i en akademisk uppsats.

Hjälp till med översättningar. Ju fler språk vi använder desto fler människor kan vi nå. Kontakta oss på translations@unpacampaign.org om du vill hjälpa oss med översättningar.

Stöd kampanjens arbete

Volontär. Skulle du vilja göra insatser för kampanjen? Kontakta oss och berätta mer om dig själv, dina erfarenheter och färdigheter. Vi pratar gärna mer om olika möjligheter. Om du har en dator och internetuppkoppling kan du volontärarbeta för oss varsomhelst i världen.

Donera. Ge ett finansiellt bidrag så att kampanjen kan bibehålla och utveckla sitt internationella arbete. Alla summor, små och stora, kommer till användning. Här är ett onlineformulär som du kan använda.