Så kan du stödja kampanjen

buenosaires

Bygg upp stödet

Skriv under kampanjen. Använd detta onlineformulär för att lägga till ditt namn till den växande listan över internationella supporters. Be människor som du kommer i kontakt med - t.ex. familj, vänner och kollegor - att också skriva under. Skicka dem länken till onlineformuläret så att de enkelt kan ge sitt stöd.

Kontakta dina valda företrädare. Företrädare från den valkrets där du röstar bör bry sig om dina synpunkter. Be dina lokala riksdagsledamöter att skriva under kampanjens appell. Att få med valda företrädare på tåget är en nyckel till det politiska stöd som kampanjen behöver.

Är du medlem i ett politiskt parti eller i en civilsamhällesorganisation? Presentera kampanjens appell och be din organisations styrelse eller årsmöte att ge sitt formella stöd. När detta har uppnåtts kan din organisation registrera sitt stöd. Läs mer här. 

Skapa publicitet

Sprid budskapet på sociala medier. Följ kampanjen på Facebook och Twitter. Hjälp oss att bli uppmärksammade genom att dela våra inlägg och använda våra hastags. Försök att nå ut till människor i dina nätverk.

Skriv om kampanjen. Skriv t.ex. på din blogg, i din lokaltidning eller i en akademisk uppsats.

Hjälp till med översättningar. Ju fler språk vi använder desto fler människor kan vi nå. Kontakta oss på translations@unpacampaign.org om du vill hjälpa oss med översättningar.

Stöd kampanjens arbete

Volontär. Skulle du vilja göra insatser för kampanjen? Kontakta oss och berätta mer om dig själv, dina erfarenheter och färdigheter. Vi pratar gärna mer om olika möjligheter. Om du har en dator och internetuppkoppling kan du volontärarbeta för oss varsomhelst i världen.

Donera. Ge ett finansiellt bidrag så att kampanjen kan bibehålla och utveckla sitt internationella arbete. Alla summor, små och stora, kommer till användning. Här är ett onlineformulär som du kan använda.