Supportrar

Skapandet av en parlamentarisk församling inom FN stöds av en mångfald av individer och institutioner från mer än 150 länder.

Bland individer som stöder finns politiker, tidigare FN-tjänstemän, framstående akademiker, kulturpersonligheter, företrädare för civilsamhällesorganisationer och många engagerade medborgare från alla samhällsskikt.

Av särskild betydelse är de 682 sittande och 1047 tidigare parlamentsledamöter som hittills har gett sitt stöd till kampanjen. Dessa parlamentariker med sina skilda partitillhörigheter representerar uppskattningsvis 119 miljoner människor. Bland understödjarna finns också nuvarande och tidigare statschefer, utrikesministrar, nobelpristagare, och över 400 professorer från världsledande universitet.

Bland de institutioner som har uttryckt stöd finns ett flertal civilsamhällesorganisationer, parlament, internationella parlamentariska församlingar och partinätverk. Så har till exempel det Pan-afrikanska parlamentet, Europaparlamentet, Latinamerikanska parlamentet och Mercosurs parlament antagit resolutioner till stöd för en UNPA. Så har även Liberala internationalen, Socialistinternationalen, och de Globala gröna.

En internationell opinionsundersökning som genomfördes 2004/05 i 18 länder visade att i genomsnitt 63% stödjer en UNPA, medan endast 20% var motståndare.

Röster

Behovet av att demokratisera FN har diskuterats brett inom organisationen och har lyfts av flera av FN:s tidigare generalsekreterare. Dessutom har man sett ett behov av att modernisera FN för att mer effektivt kunna hantera den moderna världens utmaningar. FN:s strukturer, policies och regelverk, som antogs efter andra världskriget, är inte bara otillräckliga i dagens värld utan bidrar till ett vidmakthållande av ineffektivitet och handlingsförlamning. Jag anser att modernisering och demokratisering går hand i hand. Democracy Without Borders driver en lovande ansats genom att förespråka starkare demokratisk representation och deltagande av världens medborgare. I synnerhet skulle skapandet av en parlamentarisk församling inom FN adressera FN:s demokratiska underskott genom att ge människor en starkare röst i de beslut som påverkar dem.  

Mer

Gulnara Shahinian, Founder of Democracy Today, Armenia, former UN Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, 2021

0

Parlamentsledamöter

från 135 länder stöder kampanjen (nuvarande och tidigare)

Senaste supportrar

Abdisamad Ahmed, Somalia — zullay pichardo, United States — HSH Prince Muhammad Jeseus Chrishna, Indonesia — Eric Boucher, Canada — Otávio Menezes dos Santos, Brazil — Bryson Handy, United States — Jack Wilkin, United Kingdom — Anke Puck-Nebendahl, Germany — Harald Schmidt, Germany — Harry Gray, United Kingdom

Visa lista över supportrar

Stöd från valda företrädare