Supportrar

Skapandet av en parlamentarisk församling inom FN stöds av en mångfald av individer och institutioner från mer än 150 länder.

Bland individer som stöder finns politiker, tidigare FN-tjänstemän, framstående akademiker, kulturpersonligheter, företrädare för civilsamhällesorganisationer och många engagerade medborgare från alla samhällsskikt.

Av särskild betydelse är de 682 sittande och 1047 tidigare parlamentsledamöter som hittills har gett sitt stöd till kampanjen. Dessa parlamentariker med sina skilda partitillhörigheter representerar uppskattningsvis 119 miljoner människor. Bland understödjarna finns också nuvarande och tidigare statschefer, utrikesministrar, nobelpristagare, och över 400 professorer från världsledande universitet.

Bland de institutioner som har uttryckt stöd finns ett flertal civilsamhällesorganisationer, parlament, internationella parlamentariska församlingar och partinätverk. Så har till exempel det Pan-afrikanska parlamentet, Europaparlamentet, Latinamerikanska parlamentet och Mercosurs parlament antagit resolutioner till stöd för en UNPA. Så har även Liberala internationalen, Socialistinternationalen, och de Globala gröna.

En internationell opinionsundersökning som genomfördes 2004/05 i 18 länder visade att i genomsnitt 63% stödjer en UNPA, medan endast 20% var motståndare.

Röster

När vi nu står inför en lång rad av olösta globala problem, av vilka flera kastar en skugga över vår arts framtid, har vi ett akut behov av att revitalisera det internationella samarbetets mekanismer. Nyckeln är att transformera Förenta Nationerna till en problemlösande organisation, och en parlamentarisk församling inom FN skulle, utan tvekan, vara en kraftfull katalysator för att möjliggöra för FN att leva upp till de ideal som organisationen grundades på, att bringa fred, säkerhet och välgång för alla.

Mer

Augusto Lopez-Claros, international economist, chair of the Global Governance Forum and co-author of "Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century" (Cambridge University Press, 2020), 2021

0

Parlamentsledamöter

från 135 länder stöder kampanjen (nuvarande och tidigare)

Senaste supportrar

Julian Schreder, Germany — Lucio Martins Rodrigues, United States — Anastas Odermatt, Switzerland — Abdelkader Boubekeur, Algeria — Abdelkader Boubekeur, Algeria — Luke Nervosa, Australia — Carl Moore, Germany — Gulnara Shahinian, Armenia — Sascha Mazasek, Germany — Jonas-Frederic Bornhöft, Germany

Visa lista över supportrar

Stöd från valda företrädare