Supportrar

Skapandet av en parlamentarisk församling inom FN stöds av en mångfald av individer och institutioner från mer än 150 länder.

Bland individer som stöder finns politiker, tidigare FN-tjänstemän, framstående akademiker, kulturpersonligheter, företrädare för civilsamhällesorganisationer och många engagerade medborgare från alla samhällsskikt.

Av särskild betydelse är de 756 sittande och 1095 tidigare parlamentsledamöter som hittills har gett sitt stöd till kampanjen. Dessa parlamentariker med sina skilda partitillhörigheter representerar uppskattningsvis 119 miljoner människor. Bland understödjarna finns också nuvarande och tidigare statschefer, utrikesministrar, nobelpristagare, och över 400 professorer från världsledande universitet.

Bland de institutioner som har uttryckt stöd finns ett flertal civilsamhällesorganisationer, parlament, internationella parlamentariska församlingar och partinätverk. Så har till exempel det Pan-afrikanska parlamentet, Europaparlamentet, Latinamerikanska parlamentet och Mercosurs parlament antagit resolutioner till stöd för en UNPA. Så har även Liberala internationalen, Socialistinternationalen, och de Globala gröna.

En internationell opinionsundersökning som genomfördes 2004/05 i 18 länder visade att i genomsnitt 63% stödjer en UNPA, medan endast 20% var motståndare.

Röster

COVID-19-pandemin visar behovet av en parlamentarisk församling inom FN som mer direkt än andra FN-organ kan ta itu med mänsklig säkerhet och andra globala frågor som berör människor runt om i världen. Befintliga organ som FN:s generalförsamling och säkerhetsråd representerar den exekutiva grenen av suveräna stater som i första hand är upptagna av nationell säkerhet och nationella intressen. Världen behöver överskrida det westfaliska systemet av oberoende stater och övergå till ett världsförbund för att kunna hantera globala frågor som coronapandemin, klimatförändringar, vapenspridning och internationell terrorism enligt de normer och standarder som fastställs av en parlamentarisk församling.

Mer

Sukehiro Hasegawa, Ordförande, Japanese Commission on Global Governance, Ordförande för Global Peacebuidling Association of Japan, och FN-generalsekreteraren Kofi Annans särskilde representant för Östtimor (2004-2006), 2020

0

Parlamentsledamöter

från 139 länder stöder kampanjen (nuvarande och tidigare)

Senaste supportrar

Mohammed Al-Mafrachi, Iraq — Shakeeb Saif, Yemen — Théo Heurtel, France — Théo Heurtel, France — Sabine Kohlmann, Cyprus — Renate Steck, Germany — Nick Arshadi, Germany — Geraldine Siles, Bolivia — Lale Andreas, Sweden — Prof Dr MADHU KRISHAN, India

Visa lista över supportrar

Stöd från valda företrädare