Supportrar

Skapandet av en parlamentarisk församling inom FN stöds av en mångfald av individer och institutioner från mer än 150 länder.

Bland individer som stöder finns politiker, tidigare FN-tjänstemän, framstående akademiker, kulturpersonligheter, företrädare för civilsamhällesorganisationer och många engagerade medborgare från alla samhällsskikt.

Av särskild betydelse är de 682 sittande och 1047 tidigare parlamentsledamöter som hittills har gett sitt stöd till kampanjen. Dessa parlamentariker med sina skilda partitillhörigheter representerar uppskattningsvis 119 miljoner människor. Bland understödjarna finns också nuvarande och tidigare statschefer, utrikesministrar, nobelpristagare, och över 400 professorer från världsledande universitet.

Bland de institutioner som har uttryckt stöd finns ett flertal civilsamhällesorganisationer, parlament, internationella parlamentariska församlingar och partinätverk. Så har till exempel det Pan-afrikanska parlamentet, Europaparlamentet, Latinamerikanska parlamentet och Mercosurs parlament antagit resolutioner till stöd för en UNPA. Så har även Liberala internationalen, Socialistinternationalen, och de Globala gröna.

En internationell opinionsundersökning som genomfördes 2004/05 i 18 länder visade att i genomsnitt 63% stödjer en UNPA, medan endast 20% var motståndare.

Röster

Eftersom multilateralismen och den internationella solidariteten hotas mer än någonsin, är det dags att blåsa en ny demokratisk anda in i de globala institutionerna. Förenta Nationerna måste öppna upp för företrädare som är valda direkt av folket för att kunna få den legitimitet som är nödvändig för att agera i mänsklighetens allmänna intresse. Vi måste snabbt gå vidare med väsentliga reformer till stöd för miljöskydd, bekämpning av fattigdom och reglering av den internationella handeln. Det bästa sättet att säkerställa detta är att skapa en parlamentarisk församling inom FN. Det skulle vara ett komplement till Generalförsamlingen som förenar regeringarna som representerar staternas intressen. Som progressiv stöder jag detta mål för demokratisk och inte bara ekonomisk globalisering, och därför ger jag mitt fulla stöd till den internationella kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN.

Mer

Marietta Karamanli, Member of the French National Assembly, August 2018

0

Parlamentsledamöter

från 135 länder stöder kampanjen (nuvarande och tidigare)

Senaste supportrar

Ulrike Talkner, Germany — Rainer Tappert, Germany — Rebecca Reilly, United Kingdom — Brennon Furr, United States — Javier Gálvez Guasp, Spain — Akshay V, India — Adrian Wiedemann, Germany — Rudolf Wiedemann, Germany — dominik Schneider, Germany — Mark Paul, Indonesia

Visa lista över supportrar

Stöd från valda företrädare