Supportrar

Skapandet av en parlamentarisk församling inom FN stöds av en mångfald av individer och institutioner från mer än 150 länder.

Bland individer som stöder finns politiker, tidigare FN-tjänstemän, framstående akademiker, kulturpersonligheter, företrädare för civilsamhällesorganisationer och många engagerade medborgare från alla samhällsskikt.

Av särskild betydelse är de 667 sittande och 1064 tidigare parlamentsledamöter som hittills har gett sitt stöd till kampanjen. Dessa parlamentariker med sina skilda partitillhörigheter representerar uppskattningsvis 119 miljoner människor. Bland understödjarna finns också nuvarande och tidigare statschefer, utrikesministrar, nobelpristagare, och över 400 professorer från världsledande universitet.

Bland de institutioner som har uttryckt stöd finns ett flertal civilsamhällesorganisationer, parlament, internationella parlamentariska församlingar och partinätverk. Så har till exempel det Pan-afrikanska parlamentet, Europaparlamentet, Latinamerikanska parlamentet och Mercosurs parlament antagit resolutioner till stöd för en UNPA. Så har även Liberala internationalen, Socialistinternationalen, och de Globala gröna.

En internationell opinionsundersökning som genomfördes 2004/05 i 18 länder visade att i genomsnitt 63% stödjer en UNPA, medan endast 20% var motståndare.

Röster

Makt finns på den internationella nivån vare sig vi gillar det eller ej. Ett parlament för planeten handlar inte om att flytta ytterligare makt från nationalstaten eller från dess medborgare, utan det handlar om att demokratisera de maktstrukturer som redan etablerats överstatligt.

George Monbiot, English writer, columnist and political activist, 2002

0

Parlamentsledamöter

från 135 länder stöder kampanjen (nuvarande och tidigare)

Senaste supportrar

Brian Collis, Australia — Adrienne Baier, United States — Lotta Hellström, Sweden — Oscar Stenvall, Sweden — Hugo Backlund, Sweden — Johannes Heedt, Germany — Lindström Maria, Sweden — Håkan Jonason, — Simone Falco, Italy — Laura Martínez Blasco, Spain

Visa lista över supportrar

Stöd från valda företrädare