Supportrar

Skapandet av en parlamentarisk församling inom FN stöds av en mångfald av individer och institutioner från mer än 150 länder.

Bland individer som stöder finns politiker, tidigare FN-tjänstemän, framstående akademiker, kulturpersonligheter, företrädare för civilsamhällesorganisationer och många engagerade medborgare från alla samhällsskikt.

Av särskild betydelse är de 749 sittande och 1095 tidigare parlamentsledamöter som hittills har gett sitt stöd till kampanjen. Dessa parlamentariker med sina skilda partitillhörigheter representerar uppskattningsvis 119 miljoner människor. Bland understödjarna finns också nuvarande och tidigare statschefer, utrikesministrar, nobelpristagare, och över 400 professorer från världsledande universitet.

Bland de institutioner som har uttryckt stöd finns ett flertal civilsamhällesorganisationer, parlament, internationella parlamentariska församlingar och partinätverk. Så har till exempel det Pan-afrikanska parlamentet, Europaparlamentet, Latinamerikanska parlamentet och Mercosurs parlament antagit resolutioner till stöd för en UNPA. Så har även Liberala internationalen, Socialistinternationalen, och de Globala gröna.

En internationell opinionsundersökning som genomfördes 2004/05 i 18 länder visade att i genomsnitt 63% stödjer en UNPA, medan endast 20% var motståndare.

Röster

Förenta Nationerna är viktigt för alla människor, överallt. Om vi ska hantera globala katastrofala risker - från klimatförändringar till kärnvapen - är vi i desperat behov av ett effektivt FN som är öppet och ansvarigt inför de människor som organisationen ska tjäna. En parlamentarisk församling inom FN skulle vara ett positivt steg i denna riktning. Det skulle sända ett starkt budskap om behovet av att involvera dess intressenter i FN:s arbete och bidra till att öka organisationens legitimitet och effektivitet. FN skapades för oss, ”vi, de förenade nationernas folk”. Det är därför bara rätt att människor runt om i världen ges möjlighet att engagera sig meningsfullt i dess arbete.

Mer

Natalie Samarasinghe, Direktor för Storbritanniens FN-förbund, 2019

0

Parlamentsledamöter

från 137 länder stöder kampanjen (nuvarande och tidigare)

Senaste supportrar

Deyvi Jesús Mio Arqque, Peru — Marko Raidza, Zimbabwe — Isak Edqvist, Sweden — Marcus Norlin, Sweden — Johan Tufvesson, Sweden — Sofia Arvidsson, Sweden — Sarah Blomén, Sweden — Lovisa Silfverlood, Sweden — Ingrid Lengberg, Sweden — Victor Souza, Sweden

Visa lista över supportrar

Stöd från valda företrädare